0030_mini5 października 2013 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarta została wystawa malarza z Krzywej - Anatola Krawczuka. Jest to kolejny artysta, którego wystawa realizowana jest w ramach projektu „Białoruski Alfabet Sztuki”, w ramach którego wydany został „Słownik Białoruskich Artystów” oraz organizowane są wystawy a także wydawane są serie katalogów.

Anatol Krawczuk urodził się 15.04.1923 w Krzywej. W tym roku obchodził swe 90-cioletnie urodziny i jest nadal aktywnym twórcą. Malował od dzieciństwa, wykonywał wycinanki, którymi przyozdabiano okna i ikony. W 1940 roku był skierowany na kursy do Domu Twórczości w Białymstoku. Uczył się najpierw u Bobowicza, później u Mikołaja Czurabo (1913-1998), jednego z najbardziej znanych współczesnych malarzy białoruskich. Jego szkoła i styl wyraźnie wpłynęły na twórczość Anatola Krawczuka. W czasie kursów odbył podróż po muzeach Mińska. Otrzymał również propozycję podjęcia nauki w Instytucie Sztuk w Witebsku, jednak trudna sytuacja materialna nie pozwoliła na urzeczywistnienie planów. W czasie wojny trafił do Prus (okolice Braniewa) na roboty przymusowe, pracował w cegielni. Po wojnie trafił do Łunińca na Polesiu. Tam w 1947 r. ożenił się z Olgą Korbut. Jego rodzinę wywieziono na Ural, gdzie Anatol pracował przy wycince lasu. Dopiero w 1956 r. wrócił do rodzinnej miejscowości Krzywa na Podlasiu. Zbudował dom dla swej żony i czwórki dzieci, w którym mieszka do dziś. Jednak malarstwo pozostało życiową pasją Anatola Krawczuka. Tworzył bez przerwy. Powstało setki obrazów, większość to płótna olejne. Nie ma domu w Krzywej, w którym nie wisiałby na ścianie obraz Krawczuka. Znany jest głównie jako malarz, ale swą wrażliwość na otaczający świat wyraża również w poezji, czego namiastkę mieliśmy podczas wernisażu. Mimo sędziwego wieku Krawczuk jest nadal twórcą czynnym, a przy tym najbardziej rozpoznawalnym wśród artystów-amatorów Ziemi Bielskiej.

Anatol Krawczuk jest członkiem Zrzeszenia Artystów Plastyków Amatorów.

Twórczość Anatola Krawczuka wpisuje się w nurt współczesnego malarstwa nieprofesjonalnego o tematyce świeckiej. Artysta zwłaszcza w pejzażach oddaje indywidualną wizję świata. Przekazuje informację o Jego Krzywej- Jego Ojcowiźnie, do której powrócił po latach. Jest to twórca, który mimo pobytu poza miejscem urodzenia pozostaje wierny w twórczości swej ukochanej małej ojczyźnie. Podróżując w młodości po muzeach obserwował uważnie płótna mistrzów, by później po powrocie do swej pracowni na ganku domu wykorzystywać podpatrzone rozwiązania w swych obrazach. Płótna Anatola Krawczuka są rozpoznawalne dzięki nastrojowi, który budują drewniane chałupy, łąki, drzewa, w zależności od pory roku- pulsujące kolorami, zieleniami, oraz obrazy życia wsi, której już nie ma, ale które wciąż żyją w głowie artysty. Charakterystyczne dla Anatola Krawczuka jest również operowanie intensywną paletą barw, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, tworzącymi ekspresyjne, rozedrgane faktury i jakby wibrujące formy.

Mimo 90-ciu lat jest aktywnym twórcą, wciąż maluje, jakby każdego dnia próbował oddać jeszcze raz -być może ostatni - na nowo fragment ulicy, domu, czy drzew w ogrodzie –fragment Jego Małej Ojczyzny. I właśnie „Za wierność Ojcowiźnie” został odznaczony w 2013 roku polsko- białoruskim medalem.

O Analotu Krawczuku został nakręcony film „Krzywa. Moje miejsce na ziemi - moja mała ojczyzna” w reż. Romana Konraciuka ‘2011 oraz film zrealizowany w 2006 r. przez Telewizję Grodno. Oba filmy zostały pokazane podczas wernisażu w Muzeum.

autor: Agnieszka Tichoniuk

fot. W. i A. Tichoniuk

 

Projekt „Białoruski Alfabet Sztuki” realizowany jest dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji