011 października 2017 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Diany Jańczuk.

Jest to artystka znana na Hajnowszczyźnie, osoba niezwykle barwna, zresztą tak jak prezentowana wystawa. Przygotowanych zostało 70 obrazów w trzech głównych tematykach. Pierwsza- najliczniejsza to pejzaże Podlaskie, w których artystka osiągnęła doskonałość. Druga tematyka to portrety, zaś w trzecim nurcie prezentowane są kwiaty, od których jak powiedziała artystka zaczęła się jej artystyczna droga i bez których malowania do dziś dnia nie może funkcjonować.

Diana Jańczuk urodziła się w 1943 r. w Łucku na Wołyniu. Po wojnie mieszkała w różnych regionach kraju. Na Podlasie przybyła z okolic Opola, obecnie mieszka w Nowosadach. W Opolu ukończyła warsztaty sztuk plastycznych i technik wizualnych. Maluje od ponad 30 lat, debiutowała w Nyskim Domu Kultury w 1980 r.   Wywodzi się z rodziny artystów: ojciec - Karol Staniec był krakowskim rzeźbiarzem. Brat - Henryk Staniec to artysta plastyk tworzący na terenie Opolszczyzny. Córka Joanna Pytel jest artystą grafikiem w Krakowie. Syn Bogdan jest muzykiem.

Prace Diany Ostapiuk-Jańczuk były eksponowane na wystawach w kraju  i za granicą. Prezentowała swoje obrazy w Grecji, Niemczech i Słowacji. Rokrocznie uczestniczy w Przeglądach Sztuki Nieprofesjonalnej Hajnowskiego  Domu Kultury, a jej prace uhonorowano nagrodami  i wyróżnieniami; w 2007 roku była laureatką I nagrody.

W Muzeum obrazy Diany Jańczuk prezentowane są po raz drugi, poprzednia wystawa odbyła się w 2001 roku. Wystawa dostępna będzie do końca października 2017 r.

Wystawę zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Agnieszka Tichoniuk