26

W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce 28 grudnia 2016 r. otwarto wystawę Tamary Kierdelewicz z Czeremchy. Jest to pierwsza indywidualna wystawa tej artystki, choć twórczością artystyczną zajmuje się od dziesięcioleci.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce oraz Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Pracowała w przedszkolu, Klubie Kultury Kolejarza a od 1993 została zatrudniona w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze, początkowo jako instruktor kulturalno-oświatowy. Awansowała na dyrektora, którego funkcję pełniła przez 10 lat. Pierwszym jej nauczycielem w dziedzinie malarstwa był czeremchowski malarz Sergiusz Smyk, obecnie emerytowany nauczyciel plastyki. Teraz Tamara prowadzi edukacją artystyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc pracownię plastyczno- rękodzielniczą przy GOK. W sumie od 40 lat zajmuje się szerzeniem kultury w Czeremsze. W roku 2016 zorganizowała pierwszy plener malarski w Czeremsze. Od wielu lat bierze czynny udział w Przeglądach Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Chętnie uczestniczy w plenerach malarskich, na które jest chętnie zapraszana. Od 2013 r. uczestniczy w zajęciach Pracowni Technik Plastycznych działającej przy Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Od 17 lat jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, współorganizatorem festiwalu ,, Z wiejskiego podwórza” i wielu innych imprez.

Tamara Kieredelewicz jest twórcą nieprofesjonalnym, zajmującym się jednak sztuką od dziesięcioleci. Jak pisał Aleksander Jackowski znawca sztuki nieprofesjonalnej - Twórczość nieprofesjonalna wypełnia czas, staje się po prostu istotą życia. Tacy artyści tworzą uwolnieni spod presji wyznaczników dyktowanych przez modę, kulturę i tradycję, niejako intuicyjnie dając wyraz swemu talentowi i potrzebie wyrazu artystycznego. Tak i w twórczości Tamary przebija pasja do naturalnego piękna wyrażonego w sztuce. Piękna przetworzonego przez wrażliwą kobiecą naturę, którą widać w delikatnym kształtowaniu formy obrazów, tematyką, czy wyczuciem i subtelnością w kolorystyce.

Tamara maluje głównie pejzaże, portrety, martwą naturę oraz kwiaty. Stosuje przede wszystkim techniki malarskie: olej, akryl, akwarelę, jak i technikę pastelu łączącą walory rysunkowe i malarskie. Stała się również specjalistą w dziedzinie batiku, czyli sztuce woskiem malowanej. Jej batiki urzekają niesamowitym nasyceniem barw i prostotą. Gdy światło lub promyki słońca przenikają przez tkaninę dopiero wtedy można odkryć prawdziwe piękno batiku.

Do wystawy został wydany katalog, który będzie dostępny w bibliotekach Województwa Podlaskiego oraz bibliotekach w Polsce, jako część segregatora- „Słownika Białoruskich Artystów”.

Agnieszka Tichoniuk

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego.