21W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce mieliśmy zaszczyt otworzyć wyjątkową wystawę zatytułowaną „Spadkobiercy Awangardy”. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku (Białoruś).

 

Stało się już dobrą tradycją muzeum hajnowskiego, że pierwsza wystawa rozpoczynająca rok organizowana jest we współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie, a jej honorowym gościem jest Ambasador Republiki Białoruś w Warszawie – Aleksandr Averyanov. W roku poprzednim prezentowaliśmy przepiękną wystawę gobelinu grupy „Siedem +” z Mińska, w tym roku przyszedł czas na awangardę.

W uroczystym otwarciu wystawy w dniu 5 lutego 2016, tak jak w roku ubiegłym wzięli udział Gość Honorowy: Ambasador Republiki Białoruś w Polsce Aleksandr Averyanov, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku - Alla Petrova, dyrekcja Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, Starostwa Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, Wójtowie a także przedstawiciele hajnowskich artystów oraz turyści. Wystawę otworzył Ambasador Białorusi Aleksandr Averayanov oraz dyrektor Muzeum Białoruskiego Tomasz Tichoniuk. Wystawa została zaprezentowana w nowo - wyremontowanej galerii Muzeum, remont której możliwy był oprócz wsparcia finansowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku również dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie.

Prezentowana wystawa prac z Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku w pewnym sensie jest odbiciem poszukiwań, eksperymentów, osiągnięć pokoleń artystów, których z pewnością można nazwać spadkobiercami klasycznej awangardy. Ekspozycja składa się z dzieł aż 24 autorów. Są wśród nich nazwiska artystów znanych i uznanych nie tyko na Białorusi, ale w Polsce i zagranicą: Akulau Uladzimir, Balianok Siargiej, Buszczyk Mikałaj, Wasiljewa Halina, Wasiukiewicz Wiktar, Dasużau Alaksandr Dundzin Mikałaj, Żdanau Alaksiej, Zabauczyk Alaksandr, Zinkiewicz Uladzimir, Klimuszka Uladzimir, Kuzniacou Anatol, Litwinawa Zoja, Plasanau Andrej, Piatrou Wiktar, Rodzin Aliaksandr, Skrypniczenka Gieorgij, Sczastny Waleryj, Chackiewicz Genadź, Chobatau Leanid, Cimochau Siargiej, Szlegel Alena, Szykau Michail, Szyłko Wiktar. Część z tych artystów już odeszła, jak niesamowity surrealista nieprzypadkowo nazywany Białoruskim Salwadorem Dali – Gierorgij Skrypniczenka, część z artystów to przedstawiciele młodego pokolenia.

Najstarsze prace malarskie prezentowane na wystawie powstały w 1983, zaś najmłodsze w 2014 r., zatem pokazana jest twórczość ostatniego trzydziestolecia. Przedstawiona ekspozycja odkrywa przed widzami myśli współczesnych artystów o rzeczywistości, pokazuje najbardziej charakterystyczne cechy ich czasu i jednocześnie odwołuje się do historii. Mamy żywe wręcz dosłowne nawiązania do lidera suprematyzmu Kazimierza Malewicza, ale także Marca Chagalla, Chaim Soutine.

Awangarda to jedno z najbardziej znaczących zjawisk nie tylko w sztuce, ale również w muzyce, teatrze i kinematografii XX wieku. Otwarta na eksperymenty awangarda rozszerza granice kultury, zmieniając stworzony kształt przestrzeni i czasu oraz określając jego nową wizję.Na Białorusi awangarda kształtowana była przez artystów-eksperymentatorów, którzy dzisiaj są szeroko znani poza granicami kraju.Od początku XX wieku dużo białoruskich miast, szczególnie Witebsk i Mińsk, stały się laboratorium sztuki. Przez długi czas zachowały się tam awangardowe szkoły artystyczne. I podobnie jak sto lat temu, także i dzisiaj sztuka białoruska charakteryzuje się różnorodnością form eksperymentalnych, nie zna jednolitości, jednostronności i uproszczenia.

Tę wyjątkową wystawę można oglądać tylko do 5 III 2016 r. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Białoruskiego w Hajnówce.

ORGANIZATORZY:

Centrum Kulturalne Białorusi https://www.facebook.com/ckb.warszawa/?ref=ts&fref=ts

Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku https://www.facebook.com/fmacby/

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Wystawa obrazów objęta Patronatem Ambasadora Republiki Białoruś w Polsce - Jego Ekscelencji Aleksandra Averyanova.

Agnieszka Tichoniuk