07W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce uroczyście otwarto wystawę Wiktora Kabaca „Za DRUGIM horyzontem”. Jest to wystawa przygotowana specjalnie z okazji 80 rocznicy urodzin oraz 60 rocznicy twórczości artysty.

 

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się w sali kinowej od prezentacji filmu Bożeny Hyży - Czołpińskiej pt. „Czytanie Puszczy”. Bohaterem filmu jest Pan Wiktor, który opowiada o procesie powstawania swych obrazów, inspiracjach oraz roli jaką odgrywa Puszcza Białowieska w jego życiu. Po filmie dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce Tomasz Tichoniuk przedstawił sylwetkę artysty oraz wręczył List gratulacyjny. Słowa uznania i życzenia złożyli również m.in. Poseł na Sejm RP Aleksander Sosna, Wicestarosta Halina Surel, Jolanta Stefaniuk w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówki, Alla Gryc dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz przedstawiciele ośrodków kultury, stowarzyszeń, artyści, rodzina i przyjaciele oraz uczniowie Pana Kabaca.

Na wystawie zaprezentowane zostały grafiki, rysunki, malarstwo oraz formy przestrzenne i rzeźby artysty. Wystawę można podzielić na cztery wątki tematyczne: pierwszy dotyczy Puszczy Białowieskiej, drugi pokazuje krajobraz Siemianówki, trzeci upamiętnia Kuropaty, zaś czwarty- pokazuje Islandię. Pan Wiktor stara się pokazywać za każdym razem nowe prace. Ma również zaplanowane wystawy z okazji 100 rocznicy urodzin. Jak sam mówi: „Gdy skończyłem 75 lat zrobiłem wystawę „Za pierwszym horyzontem”. Teraz kończę 80 lat- wystawa nosi tytuł „Za drugim horyzontem”. Kiedy skończę 85 lat będzie „Za trzecim horyzontem”. Kiedy skończę 90 lat będzie „Za czwartym horyzontem”, a kiedy skończę 100, bo mam zamiar żyć 100 lat- to będzie „Za szóstym horyzontem”. Wystawę można było oglądać do 18 X 2015.

Honorowy patronat nad wystawą objął Burmistrz Miasta Hajnówki.

Wiktor Kabac

Urodził się w 1935 r . w Minkówce. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek malarstwo w pracowni Stanisława Borysowskiego. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.

Uprawia grafikę, malarstwo olejne, a także rzeźbę i formy przestrzenne. Głównym tematem prac jest Puszcza Białowieska. Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie liczne realizacje pomnikowe i ikonograficzne m.in. w Cerkwi Św. Ducha w Białymstoku i Soborze Św. Trójcy w Hajnówce, pomnikpoległym w latach okupacjiw Hajnówce.Był inicjatorem, organizatorem i wieloletnim komisarzem plenerów malarskich w Narewce a także uczestnikiem słynnych ogólnopolskich plenerów rzeźbiarskich odbywających się w Hajnówce w latach 70 –tych.

Wyróżniony Medalem Zygmunta Glogera, oraz rzeźbą Querkus- Honorową Nagrodą Burmistrza Miasta Hajnówka.

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Agnieszka Tichoniuk

{gallery/wystawy/0046{/gallery}