21 lipca 2015 roku otwarto w Brzeskim Domu Kultury wystawę, na którą złożyły się fotografie z X. edycji konkursu „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa" oraz grafiki Władysława Pietruka. Zaprezentowano 40 fotografii konkursowych oraz 40 grafik artysty.


PODLASIE W OBIKETYWIE to konkurs organizowany przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce od 10 lat. Od kilku lat konkurs nosi imię znakomitego fotografika- ikony Podlasia- Wiktora Wołkowa, który to kilkakrotnie brał udział w jury konkursu. Śp. Wiktor Wołkow bardzo ciepło wypowiadał się o konkursie, uznając go jednocześnie za „jeden z najlepszych dotyczących i odbywających się w Województwie Podlaskim". Organizatorzy przez 10 lat trwania konkursu zgromadzili bardzo bogaty materiał fotograficzny dotyczący Podlasia jego wyjątkowej architektury, przyrody, wielokulturowości. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, adresowany jest też do szerokiego grona odbiorców Do tej pory zgłosiło się około pół tysiąca uczestników. Zgłaszały się osoby zarówno z województwa podlaskiego, z całej Polski, jak też z Białorusi. W głównej mierze Podlasie kojarzone jest z wyjątkową przyrodą- Puszczą Białowieską, Knyszyńską, rozlewiskami Biebrzy i Narwi, zwierzętami, ale również piękną architekturą drewnianą, domami, cerkwiami oraz ludźmi. I takie właśnie tematy dominują na zdjęciach.
„Podlasie to bogactwo. Żyjemy w cudownym zakątku, niektórzy mawiają, że „U Pana Boga za piecem"... Podlasie jest naszą dumą. Jest tu unikatowa przyroda, wielokulturowość, różnorodność wyznaniowa, drewniana wieś i ...dobrzy ludzie. „Podlasie w obiektywie" jest swoistym hołdem i pewnego rodzaju wdzięcznością za to różnorakie bogactwo, którym Podlasie nas darzy. Sympatia do fotografii dała dodatkowy impuls do spłodzenia owego konkursu, który można śmiało powiedzieć, że stał się dokumentem, zapisem tego, co mija lub już dawno odeszło. Podlasie to wdzięczny „obiekt", który daje wielkie możliwości popisu umiejętności, artyzmu i wrażliwości odbiorców. Konkurs niewątpliwie sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Podlasia. Poprzez fotografie niech rozwija się i spełnia swoje zadanie." Tomasz Tichoniuk- pomysłodawca i organizator konkursu, dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce"
Pokazane zostały również grafiki znakomitego dokumentalisty Podlasia Władysława Pietruka. WŁADYSŁAW PIETRUK urodził się w 1952 roku w Narojkach koło Drohiczyna nad Bugiem. Artystyczną edukację rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, ukończył w Wyższej Szkole Grafiki i Grafiki Książkowej w Lipsku. Po studiach powrócił do rodzinnych stron – przez kolejne 20 lat łączył obowiązki pracy zawodowej z pasją grafika. Był redaktorem graficznym tygodnika „Niwa", „Kuriera Porannego" i kierownikiem kilku wydawnictw, m.in. Uniwersytetu w Białymstoku. Okres ten zaowocował setkami rysunków, zamieszczanych na łamach pism i tygodników (m.in. „Niwa", „Gazeta Współczesna", „Kurier Podlaski", „Czasopis") i dziesiątkami projektów okładek i układów typograficznych książek. Projektował ilustracje do tomików poezji i prozy, plakaty, rysunki satyryczne, ekslibrisy i logotypy. Obecnie prowadzi własne wydawnictwo, w którym publikuje teki tematyczne swoich prac. Wydał ponad 50 tek z rysunkami architektury i przyrody regionu oraz dwa albumy, w tym w 2011 r. „Architektura, Przyroda województwa Podlaskiego", który jest ukoronowaniem ponad 30 lat pracy twórczej związanej z Podlasiem.
Anna Radziukiewicz we wstępie do albumu „Architektura. Przyroda Województwa Podlaskiego" pisała tak: „Bogate archiwum grafiki Władysława Pietruka, wykonywanej tuszem i piórkiem, jest jednym z największych zbiorów dokumentacji artystycznej architektury i przyrody Podlasia. To fenomen na skalę narodową, a być może nawet europejską – podkreślają krytycy. Wiele z obiektów, które utrwalił w swoich dziełach dziś już nie istnieje. Z fascynacji znikającą z krajobrazu architekturą drewnianą, budownictwem wsi, osad i miasteczek, poprzez urzeczenie przyrodą tego regionu i pasję dokumentowania zmieniającej się przestrzeni miejskiej, jego artystyczny dorobek ukazuje przeszłość, teraźniejszość, a przede wszystkim piękno i ducha wielokulturowości (współistniejące kościoły, cerkwie, synagogi i meczety) tego ciekawego regionu. (...)Prace artysty stały się rozpoznawalne. Najbardziej ich charakterystyczną cechą stało się umiłowanie szczegółu. Do tego dochodzi dobra ich kompozycja, wyrazistość pierwszego planu i śmiałe rozgrywanie planów dalszych, oraz niebywała umiejętność przedstawiania różnych materiałów przy pomocy tak oszczędnego narzędzia, jakim jest piórko. Wierność rzeczywistości będziemy doceniać wraz z upływem czasu, kiedy krajobrazy wiejskie i miejskie, zapisane kreską Pietruka, odejdą na zawsze."
Fotorelację z wystawy można obejrzeć na stronie:
http://www.b-g.by/ru/30_2015/culture/27548/

http://virtualbrest.by/news33794.php


Zaś wystawa „Podlasie w grafice i fotografii" prezentowana w Brześciu pokazana będzie jeszcze w Galerii Sztuki Współczesnej w Grodnie w miesiącu wrześniu 2015 r. Wystawa zrealizowana została przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi.

 

Agnieszka Tichoniuk