0045 miniDzięki podpisanej kilka lat temu umowie o współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce mógł zaprezentować swoje zbiory w wyjątkowym miejscu jakim jest Zamek w Grodnie.

W Sali Senatorskiej Nowego Zamku gdzie urzędował Stanisław August Poniatowski Król Polski, zaprezentowana została wystawa zatytułowana „Białoruski Alfabet Sztuki". Pokazanych zostało 40 prac, wśród nich malarstwo olejne, techniki własne, oraz grafika. Zaprezentowano dziewięciu artystów wywodzących się ze środowiska białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce: Aleksandra Czerniawska, Daniel Gromacki, Mikołaj Janowski, Wiktor Kabac, Anatol Krawczuk, Oleg Kobzar, Władysław Pietruk, Stanisław Poskrobko, Mirosław Zdrajkowski. Tematyka prezentowanych prac była różnorodna, przeważały pejzaże, widoki Puszczy Białowieskiej traktowane realistycznie oraz abstrakcyjnie, architektura podlaskich wsi, oraz portrety i historie konkretnych miejsc. Prezentowani twórcy to zarówno wykształceni w szkołach artystycznych profesjonaliści, jak też twórcy ludowi, tworzący z potrzeby serca. Zestawienie takie może się wydawać na pierwszy rzut oka przypadkowe czy niefortunne, jednak doskonale pokazuje zróżnicowaną i dzięki temu bogatą mniejszość białoruską.
Celem, jaki sobie postawiło Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce było przedstawienie i promocja współczesnej sztuki polskich Białorusinów. Mimo istnienia i tworzenia wielu wybitnych i ważnych osobowości artystycznych pochodzenia białoruskiego, temat ten nie doczekał się jeszcze swojego odkrywcy. „Białoruski Alfabet sztuki" to projekt który realizowany jest od 2011 roku dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jest jedną z pierwszych prób prezentacji środowiska artystycznego polskich Białorusinów w formie monografii. Projekt zakłada realizowanie wystaw w Muzeum Białoruskim w Hajnówce, wydawanie katalogów, zbieranie i archiwizowanie ich w segregatorze „SŁOWNIKU BIAŁORUSKICH ARTYSTÓW", tak by na przestrzeni kolejnych lat opracować spis alfabetyczny współczesnych białoruskich artystów. Taki słownik- segregator trafił i jest dostępny we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich w kraju, bibliotekach narodowych, oraz bibliotekach gminnych i szkolnych Województwa Podlaskiego. Wkładki –katalogi poszczególnych artystów są również regularnie dosyłane do w/w bibliotek. Na przestrzeni pięciu lat udało się zgromadzić i opracować katalogi 20 artystów z dziedziny malarstwa, rzeźby i fotografii. Zachęcamy serdecznie do korzystania ze Słownika i poszerzania wiedzy na temat współczesnej sztuki białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.
Do wystawy wydany został katalog, w którym można zapoznać się z sylwetkami twórców i ich dziełami.
Wystawa została zorganizowana przy pomocy Centrum Kulturalnego Białorusi. Prezentowane na wystawie prace zostały zakupione dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Wystawa na Zamku w Grodnie prezentowana jest od 18.06.2015 do 30. 07.2015 r.

 

PLIK DO POBRANIA:

Katalog


Agnieszka Tichoniuk