0043 miniW Hajnówce jest sporo młodych twórców, którzy od wielu lat pracują nad rozwojem swych plastycznych umiejętności, doskonaleniu warsztatu, wyrażaniem własnego postrzegania świata, tego co w duszy skrywane.

Często ich prace pozostają głęboko schowane w szufladach, co lepszymi obdarowują rodzinę i przyjaciół. Jednak przychodzi taki moment, kiedy w szufladach i na ścianach w domach przyjaciół i rodziny brakuje miejsca by je gromadzić. Pojawia się chęć „wypuszczenia ich na powietrze” pokazania ich szerszemu kręgowi, pochwalenia się.

Tak było w przypadku trójki Hajnowian, których prace zaprezentowane zostały w Galerii Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Jacek Niekrasz, Andrzej Bołtryk i Marcin Kosk to młodzi ludzie, urodzeni w Hajnówce w latach 70-tych, tu się wychowali, niektórzy z nich tu pozostali, inni podróżowali i zamieszkali gdzie indziej. Łączy ich wspólny mianownik- Hajnówka, ale także duża wrażliwość i subiektywne, niekiedy buntownicze postrzeganie świata. Oscylują między surrealizmem, realizmem magicznym a symbolizmem, stosując różne formy ekspresji i deformacji. Tworzą w technikach oleju, akrylu, pasteli, węgla, obróbki graficznej. Na wystawie w Muzeum zaprezentowanych zostało po kilkanaście prac każdego z twórców, najstarsze powstały kilkanaście lat temu- najmłodsze mają kilka miesięcy. Niektóre z nich można było zobaczyć na wystawach i przeglądach organizowanych w Hajnówce i Białymstoku.

Wystawę można oglądać do 8 maja 2015 r.

Agnieszka Tichoniuk