0042 miniW Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce miał miejsce niezwykły wernisaż. 20 lutego 2015 r. otwarta została uroczyście wystawa tkaniny artystycznej grupy „Siedem+” z Mińska na Białorusi.

 

Wystawę otworzył dyrektor Muzeum-Tomasz Tichoniuk oraz Ambasador Republiki Białoruś Aleksandr Averyanov, który był gościem honorowym wydarzenia. Burmistrz Miasta Hajnówka-Jerzy Sirak oraz dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie podziękowali za pracę Muzeum i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury w mieście i regionie. Gośćmi wernisażu byli również Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Halina Surel, Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Dyrektor Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce Eugeniusz Saczko. Na wystawę licznie przybyli również członkowie Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce, oraz miłośnicy sztuki. Wystawa została zorganizowana w ramach współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie, którego przedstawiciele Eduard Szwajko oraz Julia Rubina uczestniczyli w wernisażu.

Na wystawie zostały zaprezentowane prace siedmiuartystów, członków BiałoruskiegoZwiązku Artystów z Mińska. Siedmiu artystów w różnym wieku, wykonujących różne rodzaje tkaniny artystycznej otwartych na nowe trendy i nowych artystów, gotowi przyjąć w swe kręgi kolejnych zdolnych twórców- stąd wywodzi się nazwa grupy „Siedem +”. W jej skład wchodzą: AllaNepaczalovich, NataliaSuchaverchava,WładzimirLisawenka, Alena Obadawa,AlenaSiargeeva, Olga Radnikina iMariaBarysenka. Dwie artystkiAllaNepachalovich oraz NataliaSukhaverkhava wzięły udział w wystawie.

Choć niektórzy tworzą współczesne prace, jednak pozostają wierni tradycji tkactwa białoruskiego i ten kierunek jest wyraźnie widoczny w pracach artystów. Wernisaż uświetnił występ cymbalistki z Akademii Muzycznej w Mińsku na Białorusi.

Maria Barysienka

Członek Białoruskiego Związku Artystów (2011), stypendystka i i laureat specjalnej nagrody Prezydenta Republiki Białoruś za wspieranie uzdolnionej młodzieży (1999).

Artystka ukończyła Państwowy Instytut Kultury i Sztuki, działa w dziedzinie tkaniny artystycznej. W ciągu swojej pracy artystycznej Maria Barysienka pokazała, że jest wybitnym mistrzem tkaniny artystycznej. Jej prace są oryginalne, łączą wysoką jakość wykonania z bogatą techniką i materiałem.

Uładzimir Lisawienka

Członek Białoruskiego Związku Artystów (1994), Białoruskiego Związku Projektantów (1993).

Artysta jest absolwentem Uniwersytetu Tekstylnego w Witebsku, zajmuje się działalnością dydaktyczną, pracuje w dziedzinie projektowania wnętrz i tkaniny artystycznej.
Prace Uładzimira Lisawienki znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej Białorusi, galeriach sztuki i kolekcjach prywatnych na całym świecie.

W swojej pracy, autor porusza różne tematy, tworzy szeroki wachlarz obrazów artystycznych. Uładzimir Lisawienka nie ogranicza się do gładkiej tkaniny. W jego pracach można dostrzec nie tylko klasyczne tradycje gobelinu i białoruskie wzornictwo, ale i przykłady nowatorskich idei i technik.

Alla Niepaczałowicz

Członek Białoruskiego Związku Artystów, Przewodniczący Sekcji tkactwa artystycznego Białoruskiego Związku Artystów (2010-2013). Ukończyła Białoruski Państwowy Instytut Teatralno-Artystyczny, wykłada na wydziale sztuki ludowej i rzemiosła na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki, laureatka Nagrody Specjalnej Prezydenta Republiki Białoruś za wspieranie utalentowanej młodzieży; pracuje w dziedzinie tkaniny artystycznej.

Monumentalne tkane kompozycje i gobeliny artystki zdobią Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, Bibliotekę Narodową Białorusi, Pałac Niepodległości, Grodzieński Teatr Dramatyczny, Wojewódzki Dom Kultury w Mohylewie, wiele budynków użyteczności publicznej w Rosji, na Ukrainie, Litwie, Węgrzech, prace Ally Niepaczałowicz znajdują się w kolekcjach muzealnych i galeriach Białorusi, oraz prywatnych kolekcjach na całym świecie.

W pracach Ally Nepaczałowicz ważną rolę odgrywają tradycje tkactwa ludowego. Artystka ożywia nie tylko zapomniane technologie i techniki ale przy pomocy prostych form i wzorów tworzy nowoczesne struktury, w których można zobaczyć i prymitywną archaiczność, wyraźnie przemyślane linie i fascynującą tajemnicę powtarzalnych wzorów. Zainteresowane Ally Nepaczałowicz skupia się na przyrodzie: płynącej wodzie, dźwięcznym milczeniu ciszy, migoczącym blasku księżyca. Wrażenie robią zarówno elementy ornamentu, ich wirtuozyjne sploty, rytmiczne linie jak i wyrafinowane połączenia kolorystyczne.

Alena Obadawa

Członek Białoruskiego Związku Artystów (2003), Laureatka I Festiwalu Mody Alternatywnej (1997), wystawy republikańskiego konkursu "Czas-. Przestrzeń. Twarz "(2000), otrzymała również I nagrodę ONZ Republikańska Wystawa konkursowa" New Names "(2000), wiceprzewodnicząca sekcji tkaniny artystycznej Białoruskiego Związku Artystów (2014). Absolwentka Państwowej Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracuje w dziedzinie tkaniny artystycznej. Główną częścią twórczego credo Aleny Obadawy jest doskonalenie techniki tkaniny dwuosnowowej dwustronnej. Artystka stara się przekazać widzom, że grupy etniczne z różnych kultur, które różnią się od siebie w wielu kwestiach, to w jednym- identyfikacji znaków mają wspólny priorytet - kult słońca. Symbolika solarna przeważa w twórczości Aleny Obadawy, a obraz słońca panuje nad wszystkim. Przy realizacji nowoczesnych koncepcji artystycznych Alena wykorzystuje technikę dwuosnowowego dwustronnego tkactwa. W ten sposób dzieło artystki można odnieść do stylu etnomodern, który łączy starą kulturę i nowe myślenie.

Wolha Radnikina

Członek Białoruskiego Związku Artystów (2011), Stypendystka i laureatka Nagrody Specjalnej Prezydenta Republiki Białoruś za wspierania utalentowanej młodzieży (1999), laureatka Republikańskiej Wystawy konkursowej "New Names" (2000), Republikańskiej wystawy- konkursowej "Journey" (2004). Absolwentka Państwowej Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracuje w dziedzinie tkaniny artystycznej.Wolha Radnikina – młoda artystka, ale ma swój wyraźny styl. Jej prace charakteryzuje różnorodność tematów, technik i metod, przyciągają swoją oryginalnością i bogactwem wyobraźni.Artystka stale poszukuje nowych technik do wyrażania swoich pomysłów i tym zwraca uwagę widza.

Alena Siarhiejewa

CzłonekBiałoruskiegoZwiązku Artystów (1999). Absolwentka Moskiewskiego Instytutu Tekstylnego, pracuje w dziedzinie tkaniny artystycznej, projektowania mody (opracowała kostiumy dla "Pesniarau", "Charoszak" i in.). Tkaniny Aleny Siarhiejewy znajdują się w zbiorach prywatnych Białorusi, Francji, Niemiec, Anglii. Indywidualne cechy artystki - duchowość i liryzm – widoczne w pracach, wywodzą się z zainteresowania Aleny Siarhiejew białoruską kulturą, filozofią i przyrodą. Wpłynęły na wyraźny styl artystki, który dopełnia miękka faktura tkanych kompozycji. Prace Aleny Siarhiejew idealnie wpisują się w nowoczesne wnętrza, wyróżnia je oryginalność i wyrafinowany smak.

Natalla Suchawierchawa

Członek Białoruskiego Związku Artystów (1983), przewodniczący oddziału tkaniny białoruskiego Związku Artystów (1998-2004), laureat wielu nagród państwowych. Ukończyła Białoruski Państwowy Instytut Teatralno-Artystyczny, tworzy w dziedzinie tkaniny artystycznej. Prace artystki zdobi wiele ważnych wnętrz Białorusi (Biblioteki Narodowej, Narodowego Teatru Wielkiego Opery i Baletu) i Rosji, są w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki Białorusi, Państwowego Muzeum Literatury Janki Kupały, Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, oraz kolekcjach prywatnych. Twórcza droga Natalii Suchawierchawaj – wierność dobru, duchowości i pięknu. Jest romantyczką w sztuce i w życiu. Głównymi tematami poruszanymi w twórczości artystki są białoruska historia, mitologia i folklor, oraz piękno człowieka i przyrody. Przy realizacji swoich pomysłów Natalia Suchawierchawa preferuje klasyczne gładkie sploty. Umiejętnie stosuje tą technikę, aby tworzyć piękne gobeliny. W pracy twórczej odnajduje spełnienie.

Wystawa otwarta będzie do końca marca 2015r.

A.Tichoniuk