0037 mini Od 2011 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbywają się zajęcia pracowni plastycznej, prowadzone przez Hajnowianina Daniela Gromackiego.

 

Na zajęciach uczestnicy warsztatów mają okazję zapoznać się z podstawami technik malarskich, rysunkowych i graficznych. Ponad sto prac powstałych w przeciągu ubiegłego roku mogliśmy obejrzeć 3 października 2014 r. na wernisażu w Muzeum Białoruskim. Autorami prac były zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Prace wykonane zostały różnymi technikami, do których można zaliczyć rysunek ołówkiem, akwarele, pastele, malarstwo olejne czy kompozycje mieszane. Wystawę można oglądać w Galerii Muzeum Białoruskiego do końca połowy listopada 2014 r.

Zajęcia mają formę stałych warsztatów plastycznych, które odbywają się regularnie przez cały rok.

Pracownia funkcjonuje dzięki dotacji Urzędu Miasta Hajnówka oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny".

A. Wawreszuk / fot. A. Tichoniuk