0043_mini5 sierpnia 2012 roku odbył się trzeci w tym roku Białoruski Festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”. Tym razem Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce odwiedziło Gminę Czyże i wieś Kamień.

 

Ze sceny przywitał wszystkich przybyłych wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, oraz dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk.

Przy świetlicy, na małym placyku zmieściła się i scena i namiot z białoruską literaturą i rękodziełem a także spora publiczność. Wystąpiły zespoły śpiewacze CZYŻOWIANIE z Czyż, NIEZABUDKI z Kuraszewa, CEGIEŁKI z Lewkowa, ZBUCZANKI ze Zbucza, a także estradowe SKAZKA i SHERION z Hajnówki, oraz instrumentalne DEKADA BAND z Bielska Podlaskiego NARWA z Narwi oraz ART. PRONAR z Narwi.

Festyn prowadziły konferansjerki Paulina Pawluczuk oraz Mariola German.

Festyn w Kamieniu zorganizowany został we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy w Czyżach.

 

Festyny zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

AgnieszkaTichoniuk

Fot. A. Tichoniuk, B.Czarkowska