029 września 2021 dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk przedstawił nauczycielom uczącym języka białoruskiego z województwa podlaskiego prezentację o Muzeum.

Spotkanie miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Dyrektor szeroko opowiedział o długiej, niemal 40-letniej historii oraz najważniejszych dziedzinach działalności instytucji. Zachęcił również do odwiedzania placówki i skorzystania z oferty kulturalnej Muzeum.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Cyrylicą pisane”.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk