29Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało trzecią już edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”.

 

Konkurs poświęcony został historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, oraz średnich, czyli rozpiętość wiekowa sięgała od 4 do 18 lat! Zgłosiła się rekordowa liczba uczestników 141 osób województwa podlaskiego, z Hajnówki, Białegostoku, Gródka, Orli, Czyż. Nadesłane zostały przepiękne prace, każda wyjątkowa, każda niepowtarzalna. Na uwagę zasługuje fakt, że dzieci potrafiły dostrzec wyjątkowość naszego Podlasia, jego wielokulturowość i trafnie wyszukać wyróżniające nasz region symbole i motywy.

Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie. Prace oceniała komisja: Aleksandra Czerniawska –artystka mieszkająca i tworząca w Warszawie, Mirosław Zdrajkowski-artysta plastyk związany z kulturą białoruską z Białegostoku, oraz Agata Łuksza-grafik i ilustratorka książek dla dzieci z Hajnówki. Komisja przyznała 43 nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

 

KATEGORIA I:  PRZEDSZKOLE

I NAGRODA: Katarzyna Żukowicka z Orli

I NAGRODA: Maria Szpilko z Hajnówki

II NAGRODA: Michalina Zagrzywiec z Hajnówki

II NAGRODA: Aleksandra Stolarewska z Dubin

II NAGRODA: Szymon Fronc z Hajnówki

III NAGRODA: Anna Bartoszuk z Hajnówki

III NAGRODA: Wiktoria Koc z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Zofia Romaniuk z Czyż

WYRÓŻNIENIE: Amelia Kędyś z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Monika Janasz z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Piotr Kraśko z Hajnówki

 

KATEGORIA II: KLASY I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I NAGRODA: Maria Boreczko z Hajnówki

II NAGRODA: Iwo Stolarewski z Dubin

III NAGRODA: Ewa Siemiżon z Gródka

III NAGRODA: Aleksandra Żukowicka z Orli

WYRÓŻNIENIE: Nina Iwaniuk z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Małgorzata Sapieżyńska z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Jakub Bajguz z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Mateusz Nazarko z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Mikołaj Borkowski z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Martyna Prokopiuk z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Jakub Żak z Czyż

WYRÓŻNIENIE: Agata Rogacz z Gródka

WYRÓŻNIENIE: Wojciech Piotrowski z Gródka

 

KATEGORIA III: KLASY IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

GRAND PRIX: Michał Zajkowski z Hajnówki

I NAGRODA: Justyna Ostapkowicz z Hajnówki

I NAGRODA: Filip Kuczko z Białegostoku

II NAGRODA: Karolina Ostapkowicz z Hajnówki

II NAGRODA: Olga Tokajuk z Hajnówki

III NAGRODA: Gabriela Berend z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Kalisa Petrovska z Białegostoku

WYRÓŻNIENIE: Dawid Kuczko z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Wiktoria Kuczko z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Urszula Tokajuk z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Agata Kendyś z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Anastazja Gromacka z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Martyna Hłasko z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Anastazja Skalska z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Robert Siedlecki z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Oliwia Matysiuk z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Maja Komarzewska z Hajnówki

WYRÓŻNIENIE: Magdalena Anna Kruk z Gródka

 

KATEGORIA IV:  SZKOŁY ŚREDNIE

I NAGRODA: Natalia Głowacka z Hajnówki

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 23 czerwca 2021 r. Dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody, oraz otwarta została wystawa nagrodzonych prac, która dostępna będzie do oglądania w Muzeum.Kilka ciepłych słów uczestnikom konkursu przekazała również zdalnie jurorka Aleksandra Czerniawska: „Udział w takich konkursach jest bardzo ważny, chciałabym Was wszystkich zachęcić abyście kontynuowali waszą przygodę z rysunkiem i malarstwem i abyście dzielili się tym co was wzrusza i tym co wydaje się wam ważne i tym co skłania was do myślenia.(…) Potrzebujemy nagród żeby się zmobilizować, żeby się postarać, żeby dać z siebie wszystko, i żeby spotkać się później na wystawie konkursowej, ale nie rysuje się dla nagród. Rysuje się po to by być razem, i żeby się dzielić z innymi ludźmi. Dziękuję, że mogłam zobaczyć i ocenić wasze prace i przez to uczestniczyć w tym co jest dla was ważne i co jest w waszych oczach piękne.”

Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować nauczycielom i opiekunom, dzieci, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, pogratulować zwycięzcom, oraz życzyć dalszych sukcesów i poszukiwań twórczych. Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom nagród w konkursie: Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, Urzędowi Miasta Hajnówka oraz Piekarni Podolszyńskich, która ufundowała słodki poczęstunek.

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konkurs realizowany w ramach zadania „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka.