031 czerwca to dzień szczególny dla dzieci, dlatego Muzeum chciało go uczcić w sposób wyjątkowy.

Zaprosiło reżyserkę i aktorkę Joannę Troc oraz dzieci ze szkoły podstawowej. Na placu Muzeum pod brzózkami, na babcinych kapach, które posłużyły również jako kotara sceniczna, p. Joanna poprowadziła autorskie spotkanie i zdradziła zaciekawionym dzieciom jak wygląda praca aktora od zaplecza. Wprowadziła dzieci w tajniki tradycyjnych technik lalkowych oraz magiczny świat teatru. Każde z dzieci mogło spróbować swych sił z przeróżnymi lalkami, między innymi, wypożyczonymi z Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Joanna Torc - reżyserka, i aktorka. Od 2011 roku prowadzi młodzieżowy Teatr w Muzeum Białoruskim. Jest również założycielką Teatru Czrevo, organizatorem festiwalu teatralnego ODE i wykładowcą w Akademii Teatralnej w Białymstoku. Wydała również książkę dla dzieci „Kazki po svojomu”.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk