Rysunek Krzysztofa Gryniewickiego.  -dwa drewniane domki, o które oparte są rowery. Z prawej strony sierdzi kot.Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce przygotowało ciekawą wystawę rysunków młodego człowieka, który urodził się w Hajnówce ale mieszka i pracuje w Białymstoku. Niestety ze względu na zamknięcie instytucji z powodu pandemii wystawę udostępniamy póki co w internecie i z niecierpliwością oczekujemy na otwarcie instytucji kulturalnych, abyśmy mogli się z Państwem spotkać w galeriach muzeum.

 

Link do prezentacji filmowej: https://www.facebook.com/MuzeumBialoruskie/videos/248246350003609/

Krzysztof Gryniewicki - urodził się w 1993 roku w Hajnówce. Architekt, rysownik, muzyk. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Białostockiej na kierunku Architektura. W 2018 roku ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku na kierunku wokalistyka, a w 2020 roku ukończył jeszcze studia licencjackie na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na tym samym kierunku. Obecnie stara się o otworzenie własnej działalności projektowo-graficznej. Współpracuje m.in. z Kuba Studio, Elewacje Marzeń. Pierwsza indywidualna wystawa prac zatytułowana „Grafit In Site” miała miejsce w 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Brał udział również w licznych projektach muzycznych (m. in. Europejskim Festiwalu Muzycznym „Gloria”, Festiwalu Moniuszkowskim) oraz wielu koncertach.

Krzysztof Gryniewicki jest osobą uzdolnioną artystycznie. Nie tylko profesjonalnie zajmuje się rysunkiem, ale również muzyką- śpiewem i grą na instrumencie. Ukończył architekturę, oraz szkołę muzyczną a później Uniwersytet Muzyczny na kierunku wokalistyki. Umiejętnie łączy obie pasje, oddając się im bezgranicznie. Pasja do muzyki na razie wygrywała, ale artysta powoli zaczyna kroczyć po drodze plastyki, niedawno miał swoją pierwszą indywidualną wystawę. I choć wystawa w Muzeum Białoruskim w Hajnówce jest dopiero jego drugą wystawą, to widać, że rysunek od dawna towarzyszy artyście, jest dopracowany, dobry warsztatowo i kompozycyjnie. Dla większości artystów rysunek stanowi wstępne stadium tworzenia dzieła, dla Krzysztofa jest etapem finalnym. To ryzykowny wybór techniki plastycznej, która z reguły nie jest w stanie zapewnić uznania odbiorców, jednak w tym wypadku rysunek się broni. Rysunek jest najbardziej podstawowym i pierwotnym w wymiarze artystycznym działaniem, dzięki takiej formie ekspresji staje się osobistym przekazem wrażliwości i indywidualności artysty. Umiejętnie oddaje grę światła i cienia, strukturę budynków, drzew, wykorzystując często silne kontrasty. Prace są zróżnicowane, artysta ćwiczy technikę, niektóre rysunki są niewykończone tylko zachowujące cechy szkicu, inne dopracowane. W swoich pracach próbuje odwzorowywać naturę, inspiracje czerpie właściwie z otoczenia. Tematyką jego prac są elementy architektury, pejzażu miejskiego, ale przede wszystkim przyroda, tajemnicze zagajniki leśne, drzewa na polanie, czy rwące potoki górskie.

Agnieszka Tichoniuk

Projekt realizowany jest w ramach dotacji „Białoruski Alfabet Sztuki” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

{galeria}wystawa/0081{/galeria}