28Pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, kolejna odsłona festynów odbyła się na przełomie sierpnia i września. Festynem w Makówce Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce rozpoczęło 12. edycję białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI". Od 11 lat wędrujemy po Podlasiu po małych miejscowościach wschodniej Białostocczyzny, by promować białoruską kulturę. To był już 71 festyn licząc od 2009 roku, kiedy rozpoczęła się nasza przygoda. Festyn odbył się 30 sierpnia 2020.


Na początku zaśpiewała solistka z grupy ANIMATO z Narwi, po niej zaś zagrał zespół MAKSIM z Hajnówki - trzech przystojnych chłopców z trzema akordeonami oraz zespoły dobrze znane publiczności: DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki i RODNY KUT z Narwi. Dodatkową atrakcją festynu były również konkursy, w których publiczność wzięła chętnie udział odpowiadając na wszystkie nie zawsze łatwe pytania, zdobywając przy tym ciekawe nagrody ... np. grabie, czy polewaczkę do ogrodu ... Na festynie nie mogło zabraknąć oczywiście kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym.
Dzięki festynowi w przepięknej scenerii mieszkańcy mogli wspólnie uczestniczyć w święcie swej miejscowości, z sąsiadami, rodziną, oraz przybyłymi licznie turystami. Pod świetlicą do późna grała muzyka i tańcom nie było końca.
Podczas festynu zbierane były również pieniądze na ratowanie życia małego Kubusia z Hajnówki. Mieszkańcy hojnie wsparli tę inicjatywę za co serdecznie dziękujemy.
Makówka jest wsią założoną najprawdopodobniej w roku 1560, kiedy to na gruntach miasta Narew wymierzono sioło Makowo. Dawniej uważana była za przedmieście Narwi. Nazwa topograficzna miejscowości pochodzi od nazwy rzeczki Makówka (obecnie Sosnówka), na której prawym brzegu powstała wieś. Większość mieszkańców Makówki w 1915 r. udała się w bieżeństwo. Dziś miejscowość liczy ok. 100 mieszkańców. Podczas badań archeologicznych przeprowadzanych w 1991 roku w pradolinie górnej Narwi dowiedziono, iż tereny te penetrowały ludy wędrowne już w epoce kamienia i brązu, a więc 10.000 – 700 lat p.n.e. o czym świadczą znalezione tu fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzi. Znaleziono również ślady osad z X-XV w. leżących w zachodniej części wsi Makówka, nad rzeczką Sosnówką.

Muzeum zaprasza na następne festyny z cyklu „I tam żywuć ludzi", kolejne festyny odbędą się w Pasiecznikach Dużych (gm. Hajnówka) 6 IX 2020 r. oraz w Babiej Górze (gm. Narewka) 13 IX 2020.

Agnieszka Tichoniuk

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.