Na prośbę uczniów, rodziców oraz nauczycieli oraz w związku ze szczególną sytuacją epidemiczną przedłużamy jeszcze do końca maja przyjmowanie zgłoszeń w konkursie plastycznym „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem".

 

 

Prace można składać w holu głównym Muzeum (w specjalnie przygotowanym miejscu z napisem „Konkurs plastyczny") od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Można również prace przesłać pocztą na adres:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

ul. 3 Maja 42,

17-200 Hajnówce

* z dopiskiem plastyczny„Konkurs „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem"

Regulamin oraz załączniki do pobrania i uzupełnienia tutaj:

 

 

http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/index.php/home/aktualnosci-2020/350-oglaszamy-konkurs-plastyczny-tu-sie-urodzilem-2020-zgloszenia-do-30-kwietnia-2020r

 

 

20.05.18 konkurs