24W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się pokaz tradycyjnej wycinanki papierowej połączony z warsztatami dla dzieci.

 

Wycinanka z papieru, jako jeden z najefektowniejszych elementów świątecznego wystroju wiejskiej izby na Podlasiu jest wciąż żywy! Wycinanka znana jest od XIX wieku, już wtedy kobiety ozdabiały okna wiejskich domów papierowymi, białymi firaneczkami wycinanymi w ażurowych wzorach. Zdobiono wnętrze izby, ściany wycinanymi z papieru ażurowymi kółkami, gwiazdkami, szlaczkami i stylizowanymi kwiatami. Niestety po pierwszej wojnie światowej zwyczaj strojenia chałup wycinankami należał już do rzadkości, a po drugiej wojnie zanikł zupełnie. Mimo to wycinanka przetrwała na Podlasiu w tradycji zdobienia gwiazd kolędniczych, tradycja ta wciąż żyje, a nawet się rozwija. W ostatnich latach wykorzystuje się wycinanki również na kartach pocztowych, karnetach, plakatach, zaproszeniach czy laurkach.

W Muzeum Białoruskim jak wykonywać, zdobić, oraz odnawiać gwiazdy kolędnicze pokazywała Joanna Kiryluk- przewodnik turystyczny, etnograf z zamiłowania. Do dnia dzisiejszego spod jej rąk wyszło ponad 100 gwiazd kolędniczych o różnym pokroju, wyglądzie i materiałach, które można oglądać okresie świąt u grup kolędniczych.

O Joannie Kiryluk i jej gwiazdach będzie można więcej przeczytać w specjalnie wydanym katalogu, który to stanowi część wydawnictwa Muzeum: „Słownik białoruskich rękodzielników”. Katalog będzie dostępny w bibliotekach województwa Podlaskiego oraz największych bibliotekach w kraju.

Warsztaty zorganizowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk

Fot. A. Tichoniuk