wrz
23
2019
Opublikowano
Drukuj Email

01Taki tytuł nosi najnowszy Film Mikołaja Wawrzeniuka, prezentacja którego wraz z autorskim spotkaniem z autorem miała miejsce w Muzeum Białoruskim w Hajnówce w jeden z wrześniowych wieczorów.


Dnia 21 września 2019 r. odbyło się spotkanie z Mikołajem Wawrzeniukiem-redaktorem Telewizji Polskiej, reżyserem, dzinnikarzem. Zaprezentował on swój najnowszy film „Koncert życia". To opowieść o największym medialnym i jednym z większych społecznych zjawisk ostatnich lat na Podlasiu: „Podlaskim koncercie życzeń" w białoruskim Radiu Racja. Ten trzygodzinny program (w soboty od 18.00 do 21.00) jest najważniejszym wydarzeniem tygodnia dla wielu mieszkańców Białostocczyzny. Niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, zajęcia czy wykształcenia. „Koncertu życzeń" słucha się w samotności i skupieniu, ale także razem z sąsiadami za biesiadnym stołem, bądź w pracy. Na antenie mówi się po białorusku, polsku i wszystkich możliwych dialektach i mieszankach polsko-białoruskich używanych w regionie.
Słuchacze mówią o sprawach osobistych, ale często też opisują ogólną sytuację: starzenie się wsi na ścianie wschodniej, problemy z pracą, emigracją zarobkową. Na bazie tych opowieści ułożyła się filmowa panorama dużej części Podlasia. Czasem smutna, refleksyjna, a czasem żywa, radosna czy wręcz śmieszna.
Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Hajnówki oraz okolicznych gmin. Część z nich brała udział w nagraniach tego filmu, mogli więc zobaczyć siebie na ekranie kinowym. Nagrania były również w hajnowskim szpitalu. Reżyser filmu Mikołaj Wawrzeniuk ciekawie opowiedział o kulisach postawania filmu i chętnie odpowiadał na pytania.ębi Imperium, roli różnych państwowych, cerkiewnych i społecznych instytucji w tym procesie, przejawom miłosierdzia i zaangażowaniu ze strony osób i organizacji, wydarzeniom z życia bieżeńców w różnych guberniach Rosji i powrotom ich do ojczyzny.

Integralną częścią książki są fotografie, dokumenty i wspomnienia. Ilustracje posiadają poszerzone treści, które z powodzeniem można wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Przy tym są dobrej jakości - można je przeczytać, spróbować tłumaczyć, omówić, porównać. Cytaty w tekście są wyróżnione innym kolorem, co również daje możliwość bardziej wybiórczo pracować nad materiałem, segregować fakty dla formułowania argumentów. W książce widzimy kompleksowe podejście do historycznego zjawiska bieżeństwa, włącznie z tak złożonym i sprzecznym materiałem, jakim jest jego statystyka.

Książka Doroteusza Fionika jest dowodem na to, że temat bieżeństwa skupił już pewien materiał empiryczny i analityczny, dający podstawę do konstrukcji popularno-naukowej i podręcznikowej opowieści. Zaakcentowane aspekty historii bieżeństwa, na które autor zwrócił uwagę, będą mieć wpływ na dalsze badania i nauczanie o tym istotnym rozdziale najnowszej historii Polski i Białorusi."
Wital Kotnieluk
Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane" zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


Fot. Aleksy Moroz