03Na spotkaniu z cyklu „Cyrylicą pisane" 24 września 2019 zaprezentowane zostały nowości wydawnicze Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego: „Żołnierze Wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947" oraz „Siewcy".

Gośćmi, którzy przybliżyli temat i ciekawie opowiadali o publikacjach byli: Eugeniusz Czykwin- polityk, dziennikarz, działacz społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej, poseł na Sejm, oraz Walentyna Łojewska- dziennikarka nadającego po białorusku Radia Racja z Białegostoku, która dokumentuje prawdę o tzw. żołnierzach wyklętych na Podlasiu.


Tytuł książki „Żołnierze Wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947" pozwala się spodziewać chłodnej publikacji, ważącej fakty, spoglądającej na tak zwanych „żołnierzy wyklętych" z dystansu, z szerokiej perspektywy. Książka skupia się jednak na wycinku ich działań na wschodnim pograniczu. I nie jest pracą naukową. Oddaje głos ofiarom, ich potomkom, rodakom, ludziom wrażliwym na krzywdę, nie omamionych prostym podziałem świata na swój i nieswój. Bo „Bury" i jego oddział to nie kwestia choćby nie wiem jak bolesnej przeszłości. To żywa sprawa dnia dzisiejszego, dzisiejszych relacji i dzisiejszych ocen.
Na koniec Anna Radziukiewicz zaprezentowała „Siewców" – zbiór wywiadów i reportaży z laureatami Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, przyznawanej od 30 lat przez Fundację działającą przy redakcji Przeglądu Prawosławnego. Formuła nagrody brzmi: za wybitne dokonania w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz za działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. W książce mówią laureaci nagrody, osobowości z różnych krajów, prawosławni, ale także rzymscy katolicy, którym udało się połączyć mądrość z duchowością i głębokim doświadczeniem.
Te najnowsze wydawnictwa Fundacji oraz wiele innych nowości dostępnych jest w bibliotece Muzeum, do której korzystania i odwiedzania serdecznie zachęcamy.


Tekst/fot. A. Tichoniuk


Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane" realizowane jest z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji