29Wracanie do korzeni i tradycji i przetwarzanie w nowoczesnych formach czyli etnodesign to w ostatnich latach bardzo popularny kierunek w projektowaniu graficznym, wzornictwie, architekturze oraz modzie.

Muzeum również postanowiło wzory białoruske, którymi nasi przodkowie ozdabiali koszule, ręczniki ludowe, kapy wykorzystać w nowoczesnej, współczesnej realizacji. Do projektu zaproszony został Mirosław Zdrajkowski- artysta plastyk, pochodzący z Bielska Podlaskiego, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na Białorusi, autor wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, ilustrator książek i płyt CD. Wszelkie jego poczynania artystyczne zdradzają przywiązanie do tradycji białoruskich, do języka, do kultury ludowej.

I właśnie w pierwszy dzień wiosny czyli 21 marca 2019 r. dzieci własnoręcznie za pomocą specjalnie przygotowanych szablonów wykonały koszulkę z wzorami białoruskimi.

Warsztaty prowadzone były przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w ramach projektu „PRZYGRANICZNY ALIANS ETNICZNY". To projekt, który na przestrzeni roku ma wiele działań prezentujących lokalną sztukę, tradycje, oraz działań animujących lokalną społeczność-nie tylko dzieci ale i dorosłych- w myśl idei PRZYMIERZA kulturowego na pograniczu etnicznym jakim jest Podlasie i ziemia hajnowska.

Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji zadania p.n. „Przygraniczny alians etniczny" ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Agnieszka Tichoniuk

Fot. A.i T. Tichoniuk