54

22 grudnia 2019 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce otwarta została wystawa podsumowująca plener.

W wernisażu wzięli udział przedstawiciele Rady Miasta Hajnówka, artyści oraz media. Był to pierwszy plener rzeźbiarski, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Tybel. Stowarzyszenie do tej pory znane było z Festiwalu Rockowisko Hajnówka, czy wydania płyty „Inny” zespołu Błękitny Nosorożec. Zadanie naszego stowarzyszenia to łączenie- podobnie jak dawniej tybel w budynku drewnianym łączył części- tak my dziś spajamy poprzez kulturę i sztukę społeczeństwo, łączymy kultury w różnych dziedzinach sztuki.

Plener odbył się w dniach 12 – 22 XI 2019. W plenerze wzięli udział artyści z Białorusi: Anatoly Turkov, Aleksander Lazerko oraz z Polski: Marek Sapiołko, Mikołaj Korch. Tematem wiodącym rzeźb była ,,Moja mała Ojczyzna”. Czym jest mała Ojczyzna? Jest to świat, w którym żyjemy, na co dzień, to najbliższy krajobraz, wszystko to, co jest wokół obecne: przyroda, ludzie i stworzona przez nich kultura — cała, najbliższa nam cywilizacja. Jest ona częścią większej całości, graniczy z innymi małymi ojczyznami, wspólnie tworząc regiony i krainy, a potem jeszcze — dużą Ojczyznę. Duża Ojczyzna jest utożsamiana z państwem, którego już nie daje się poznać i objąć w całości, i które zawsze jest trochę obce i niejasne. Ojczyzna jest organiczna, wrośnięta w przeszłość, zawsze nieduża, grzejąca serce, bliska jak własne ciało. Państwa powstają i upadają, przesuwają swoje granice, zmieniają ideologie i rządy. Małe ojczyzny trwają. Są zawsze na swoim miejscu…

I właśnie małe ojczyzny artystów rzeźbiarzy okazały się bliskimi osobami jak babcia, matka trzymająca w dłoniach chleb, mnich pszczelarz ale i postaci historyczne jak osocznik, ale i ciepłe wspomnienia z dzieciństwa czy zapamiętane obrazy lat minionych. Swoje miejsce w sercach znalazła też Puszcza, oraz zajęcia, które są dziś tradycją przekazywaną w muzeach: żniwa sierpem, ręczne sianie zboża, obrzędy związane z dożynkami. W rzeźbie, jak pokazał plener można wyrazić wiele uczuć związanych z miejscem, z Małą-Wielką Ojczyzną.

Podczas pleneru wernisażu wystawy oprawę muzyczną zapewnił Jacek Drużba, muzyk, który jest jednocześnie aktorem Białoruskiej Grupy Teatralnej działającej przy Muzeum Białoruskim w Hajnówce.

Powstałe podczas pleneru rzeźby można będzie oglądać w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Projekt realizowany był dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agnieszka Tichoniuk