02Kolejne spotkanie z cyklu „Cyrylicą pisane” już za nami. 13 października 2018 r. gościliśmy Halinę Twaranowicz i Jana Czykwina, przedstawicieli Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Stowarzyszenie obchodziło w tym roku 60 –lecie powstania, zrzesza obecnie około 20 literatów.

 

Tym razem w bardzo nietypowej scenerii, bo na jednej z sal wystawowych, naBiałoruskiej zagrodzie. W otoczeniu malowniczej fasady domu, wśród jesiennych kwiatów miała miejsce bardzo ciekawa rozmowa której przewodził hajnowski pisarz Michał Androsiuk.

Wysłuchaliśmy fragmentów najnowszej książki Pana Czykwina, która ukazała się w ramach działalności stowarzyszenia Białowieża. Mieliśmy też okazję wysłuchać wierszy obydwojga poetów, zarówno tych sprzed dekady jak i tych najnowszych. Dopełnieniem stał się, nigdy nie publikowany, wiersz Haliny Twaranowicz napisany ku czci zmarłej przedwcześnie przyjaciółki.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym gościom jak i publiczności za możliwość spotkania i życzymy kolejnych mnogich lat aktywnej działalności na niwie Białoruskiej literatury !!!

Wioleta Androsiuk

Fot. A. Moroz

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.