021gFestyn w Guszczewinie to był drugi festyn wyjątkowej jubileuszowej –dziesiątej edycji białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI", których organizatorem jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Od 10 lat wędrujemy po Podlasiu po małych miejscowościach wschodniej Białostocczyzny, by propagować unikatową kulturę. To był już 62 festyn licząc od 2009 roku, kiedy rozpoczęła się nasza przygoda. Festyn odbył się 10 czerwca 2018 na rozstaju dróg... Jak przyznają uczestnicy – mieszkańcy oraz turyści był to festyn wyjątkowy.

Festyn ze sceny otworzyli Wójt Gminy Narewka Mikołaj Pawilcz, oraz dyrektor Muzeum Białoruskiego w Hajnówce Tomasz Tichoniuk. Na początku zaśpiewali gospodarze gminy, czyli NAREWCZANKI oraz CEGIEŁKI z Lewkowa. Zaś po nich wystąpiły zespoły grające żywą muzykę, dobrze znane publiczności: RETRO BEATS z Hajnówki, DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki, NIEMORALNA PROPOZYCJA z Białegostoku, oraz ART.PRONAR z Narwi. Niespodzianką był występ niezwykłego zespołu z Białorusi, którego nazwa nie jest przypadkowa- ZABOBONY SHOW. Zespół oprócz śpiewów i tańców na scenie potrafił zachęcić publiczność do wspólnego korowodu z głową konia na czele, a nawet wyswatać osoby z publiczności i odprawić na scenie obrzęd wesela.

Na festynie nie mogło zabraknąć kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym. Swoje rękodzieło prezentowała też lokalna twórczyni Tamara Zubrycka.

Guszczewina to niezwykła mała wieś położona na skraju Puszczy Białowieskiej, w gminie Narewka. Historyczna nazwa wsi, pochodzi z języka białoruskiego- Huszczewina- oznacza gąszcz. Współczesna nazwa miejscowości, Guszczewina, jest spolonizowaną odmianą jej historycznego nazewnictwa, co było częstą praktyką od dwudziestolecia międzywojennego. Została założona w XVII wieku. Z tej wsi pochodzą dwie znane osoby bp Szymon (Romańczuk)- prawosławny arcybiskup diecezji łódzko-poznańskiej oraz Danuta Siedzikówna - sanitariuszka AK ps. Inka.

Muzeum zaprasza na następne festyny z cyklu „I tam żywuć ludzi”, kolejny festyn odbędzie się w Suchowolcach (gm. Kleszczele) 5 sierpnia 2018 r.

Agnieszka Tichoniuk

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.