021Festynem w Nowosadach Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce rozpoczęło jubileuszową 10. edycję białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI". Od 10 lat wędrujemy po Podlasiu po małych miejscowościach wschodniej Białostocczyzny, by propagować unikatową kulturę. To był już 61 festyn licząc od 2009 roku, kiedy rozpoczęła się nasza przygoda. Festyn odbył się 5 maja 2018 przy świetlicy wiejskiej. Niektórzy starsi mieszkańcy pamiętają czasy gdy siedzieli tu w szkolnych ławkach, bowiem był to budynek szkoły.

Festyn otworzyli Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, oraz dyrektor Muzeum Białoruskiego w Hajnówce Tomasz Tichoniuk. Wystąpiły zespoły dobrze znane publiczności: ROLNIK SHOW z Hajnówki, AS z Białegostoku oraz ART.PRONAR z Narwi. Na uwagę zasługują dwie młode ale bardzo zdolne wokalistki Weronika Ptaszyńska oraz Marlena Biegluk. Na festynie nie mogło zabraknąć kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym. Atrakcją była również prezentacja wozu Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowokornina.

Nie wszyscy wiedzą ale pierwsze wzmianki o wsi Nowosady w pobliżu wsi Dubiny pochodzą z 1703 roku (Rękopis Nr D.A. 11518, Wilno 1786). Do roku 1795 Nowosady wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego będącego częścią I Rzeczypospolitej, w latach 1795-1807 należały do Królestwa Prus, 1807-1917 – do Carskiej Rosji, a następnie do Polski. W spisie z XVIII wieku Nowosady zamieszkiwało 93 osoby, w XIX wieku 300, a w 1911 prawie pół tysiąca. Po I wojnie liczba mieszkańców spadła do 300, dziś w Nowosadach mieszka 418 osób. W Nowosadach występuje jeszcze charakterystyczne dla naszych terenów drewniane budownictwo. W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisane zostały 4 zabytki – drewniane domy z końca XIX i pocz. XX wieku.

Dzięki festynowi w przepięknej scenerii mieszkańcy mogli wspólnie uczestniczyć w święcie swej miejscowości, z sąsiadami, rodziną, oraz przybyłymi licznie turystami.

Muzeum zaprasza na następne festyny z cyklu „I tam żywuć ludzi”, kolejny festyn odbędzie się w Guszczewinie (gm. Narewka) 10 czerwca 2018 r.

Agnieszka Tichoniuk

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.