00611 marca 2018 sala kinowa Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce po raz kolejny zmieniła się na chwilę w scenę teatralną, dzięki czemu licznie zgromadzona publiczność miała możliwość obejrzenia niesamowicie poruszającej sztuki na podstawie ksiązki Doroteusza Fionika "O. Konstanty Bajko. Teolog, nauczyciel, lekarz." wydanej w 2017 roku, oraz tekstów abp Jeremiasza i o. Arkadiusza Barańczuka.

 

Młodzi aktorzy z Teatru w Muzeum Białoruskim w Hajnówce, pod opieką artystyczną Joanny Troc, dali nie tylko popis znakomitej gry aktorskiej, ale też, nieocenioną, lekcję historii naszego regionu, która powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Spektakl "Ajciec Kanstancin Bajko'' dzięki muzyce na żywo, profesjonalnemu przygotowaniu wokalnemu młodych aktorów, ascetycznej wręcz scenografii, w wyjątkowy sposób przybliża widzowi postać duchownego, teologa, nauczyciela, lekarza, a przede wszystkim człowieka o niezwykłym sercu, empatii, bardzo konsekwentnego i stanowczego w swoich poglądach, któremu przyszło służyć w trudnych czasach. Wiek XX dla Kościoła Prawosławnego był wiekiem prześladowań i męczeństwa. Wielu duchownych i wiernych zostało bezpośrednio dotkniętych przez ograniczenia lub wręcz dyskryminację, czasami bardzo bolesną i tragiczną w skutkach.

Najnowszy spektakl w reżyseri Joanny Troc w dynamiczny sposób opowiada o życiu ojca Konstantego. Widz, niczym przez okno pędzącego pociągu, ogląda migawki z najważniejszych wydarzeń. Wspomnienia przekazywane na wzór zapisków z dziennika, przeplatane nielicznymi dialogami mają ogromną siłę oddziaływania. Integralną częścią przedstawienia są fotografie i dokumenty wykorzystane z książki Doroteusza Fionika, które współtworzą scenografię , wzbogacając przy tym przekaz.

Zadaniem młodych aktorów było nie tylko nauczenie się roli ale i pogłębienie wiedzy o represjach jakim poddawana była mniejszość białoruska i prawosławna zamieszkująca Podlasie. Dało im to możliwość porozmawiania w domu z najbliższymi o tych wydarzeniach które, bardzo często stanowiły część ich własnej historii.

Przedstawienie porusza, skłania widza do refleksji nad siłą wiary. Jest swoistym hołdem dla postaci ojca Konstantego, który swoim życiem daje świadectwo nieustającej walki z przeciwnościami, walki o prawo do wolności wyznania, walki o drugiego człowieka. Spektakl "Ajciec Kanstancin Bajko" jest kolejnym projektem, realizowanym dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka. W 2017 roku miała miejsce premiera "Romeo i Julia", rok wcześniej reżyserka wzięła na warsztat dzieło noblistki Świetłany Aleksiejewicz „Ostatni świadkowie", zaś w roku 2015 „Bieżeńcy".

Wioleta Androsiuk

fot: A.Tichoniuk, M.Skorbiłowicz