12Mokre powstało w ramach dóbr boćkowskich należących do Sapiehów. Jest wymieniane w kronikach już w 1577 roku. Na przełomie XIX i XX wieku należało do dóbr Knorydy Podleśne rodziny Korsaków. Wieś liczyła w 1921 roku 34 domy i 170 mieszkańców, w tym 161 prawosławnych i 9 katolików. Dziś zamieszkuje 84 mieszkańców.

7 sierpnia 2016 r. w Mokrym właśnie odbył się trzeci w tym roku a pięćdziesiąty pierwszy licząc od początku, czyli od 2009 roku białoruski festyn organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce.

Festyn otworzył dyrektor Muzeum –Tomasz Tichoniuk oraz Wójt Gminy – Raisa Rajecka, zaś Pani Barbara Goralczuk przygotowała na tę okazję specjalnie upieczony „korowaj"- tradycyjne ciasto.

W koncercie wystąpiły białoruskie zespoły: RODYNA z Dubiażyna, ŁUNA z Parcewa, RETRO BEATS i DAWID SZYMCZUK BAND z Hajnówki a na zakończenie ART.PRONAR z Narwi.

Nie mogło zabraknąć również kramiku muzealnego z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym. Przygotowana została również specjalnie na tę okazję wystawa archiwalnych zdjęć mieszkańców oraz wystawa „Ręcznik obrzędowy w gminie Bielsk Podlaski". Można było również zakupić książkę „Nadzieja aż po horyzont" Barbary Goralczuk-mieszkanki Mokrego.

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy Bielsk Podlaski / Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku Podlaskim

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst/fot. A.Tichoniuk