16Mikłaszewo to wieś w województwie podlaskim położona w gminie Narewka. W 1870 roku należała do majątku Erazma Złotnickiego , administracyjnie przynależąc do guberni grodzieńskiej. Od 1924 roku włączona do województwa białostockiego. Dziś liczy 75 domów i 150 mieszkańców.

 

14 czerwca 2015 r. w Mikłaszewie właśnie odbył się drugi w tym roku a czterdziesty czwarty licząc od początku, czyli od 2009 roku białoruski festyn organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Festyn odbył się na boisku szkolnym przy budynku byłej szkoły.

W przygotowanym koncercie zespołów białoruskich na specjalnie przygotowanej dużej scenie wystąpiły następujące zespoły: CEGIEŁKI z Lewkowa, SKAZKA z Białegostoku, z Dubicz Cerkiewnych, KALINKA z Białegostoku, METRO z Hajnówki, oraz ART.PRONAR z Narwi. Niespodzianką był przygotowany wiersz przez znaną z rękodzieła Halinę Birycką z Planty.

Podczas festynu nie mogło zabraknąć kramiku muzealnego z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym, oraz stoiska Centrum Zabaw Hula Kula z Hajnówki z atrakcjami dla dzieci.

ORGANIZATOR: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

PARTNER: Urząd Gminy Narewka / Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

A.Tichoniuk