04Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, plecionki ze słomy czy rzeźba w drewnie - to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 7 czerwca 2015 roku na 11. Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Festiwal otworzyły dwie urocze konferansjerki Paulina Pawluczuk – Kośko i Mariola German oraz zastępca dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi –Julia Rubina a także gospodarz Muzeum Białoruskiego – Tomasz Tichoniuk.

Festiwal to jedno z najważniejszych i największych corocznych wydarzeń organizowanych przez hajnowskie Muzeum.

Oprócz warsztatów etnograficznych i degustacji przez cały dzień odbywały się koncerty białoruskich zespołów zróżnicowanych pod względem wieku jak i rodzaju muzyki. Rozpiętość wiekowa wykonawców sięgała od 4 do 70 lat, zaś gatunki muzyczne przechodziły od folkloru, poprzez estradę, nowoczesne rockowe aranżacje ludowych pieśni białoruskich i żywy folk/rock.

Na festiwalowej scenie wystąpiły dzieci uczące się języka białoruskiego w Przedszkolu Nr 1 „Kolebka”, dzieci ze szkoły w Białowieży- „Suniczki” oraz „Ruczajok”, Grupa teatralna funkcjonująca przy Organizacji AB-BA w Białymstoku, zespół Metro z Hajnówki, Art. PRONAR z Narwi, Retro Beats z Hajnówki, Narva z Narwi oraz Hurmaz Białorusi.
Wyjątkowym wydarzeniem był koncert w wykonaniu gwiazdy sceny białoruskiej zespołu „
WZ ORKIESTRA”.

Specjalnie na Festiwal została również przygotowana wystawa „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” w wycinance Volgi Baburyny z Białorusi. Artystka- członek Związku Twórców Ludowych uczyła również trudnej sztuki wycinanki podczas festiwalu. Jej stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Swoje specjalne stoisko prezentowała również Fundacja Oni to My działająca na rzecz budowy otwartego społeczeństwa. Tradycyjnie była również prezentowana najnowsza i antykwaryczna literatura białoruskojęzyczna i rękodzieło ludowe na stoisku Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Gościem specjalnym była tutaj Mirosława Łuksza- dziennikarka i pisarka tworząca w języku białoruskim.

Organizatorzy dziękują przybyłej licznie publiczności, bez której Festiwal nie mógłby się odbyć. Dziękujemy również partnerom: Centrum Kulturalnemu Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś, Urzędowi Gminy Narewka, Hajnowskiemu Domowi Kultury, oraz Aresztowi Śledczemu w Hajnówce a także wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy obsłudze Festiwalu.

Festiwal zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk