17Dnia 6 października 2015 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyły się warsztaty artystyczne. Uczestnicy – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce dowiedzieli się czym jest technika zwana gipsorytem, swoją wiedzą podzielił się Daniel Gromacki – hajnowski malarz, który tym razem wcielił się w rolę instruktora warsztatów . Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny", finansowanego z dotacji Urzędu Miasta Hajnówka.


Daniel Gromacki to artysta, który urodził się i obecnie mieszka w Hajnówce. W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce ma swoją pracownię artystyczną. Daniel Gromacki ukończył Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (tam również studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Artystycznym z zakresu edukacji plastycznej) oraz Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania na kierunku Techniki Malarskie i Pozłotnicze. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków PSU. Jego życiorys jest bogaty, w swoim życiu pełnił on wiele różnorodnych funkcji, w tym : nauczyciela, bibliotekarza, pracownika Filii Centrum Edukacji Nauczycieli w Bielsku Podlaskim. Brał udział w licznych konkursach, plenerze malarskim na Łotwie, konserwacji najstarszej cerkwi w Bielsku Podlaskim. Ponadto organizowane są wystawy jego prac.
Daniel Gromacki maluje obrazy o różnej tematyce: religijnej (ikona), pejzaże, martwą naturę, akty, portrety, abstrakcję. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, temperą i pastelą – tymi technikami posługuje się bardzo swobodnie. Daniel Gromacki o sztuce mówi, że celem nie jest wierne odzwierciedlenie rzeczywistości a zabawa z kolorem, fakturą oraz stworzenie nowej wartości artystycznej. Natomiast jego przyjaciele wspominają, że jego twórczość wzbogaca i urozmaica przestrzeń kulturową Hajnówki.
Warto również wspomnieć o technice, która została poznana przez uczniów dzięki Danielowi Gromackiemu. Gipsoryt to technika graficzna druku wypukłego istniejąca od XIX wieku. Matryca wykonywana jest z gipsu, a za jej pomocą tworzy się odbitkę. Płytę gipsową odlewa się na szklanej płycie. Opracowywanie matrycy jest proste, gdyż materiał w którym się wykonuje rysunek jest miękki. Obrazek wycinana się za pomocą rylca, dłuta, noża, bądź innymi narzędziami stosowanymi w grafice.
Warsztaty przebiegające w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej rozpoczęły się wprowadzeniem merytorycznym do twórczości Daniela Gromackiego i techniki gipsorytu poprowadzonym przez Beatę Aleksiejuk. Następnie Daniel Gromacki przeprowadził lekcję praktyczną.
Na wcześniej przygotowanych tabliczkach gipsowych dzieci mogły wyryć dowolne rysunki, będące przejawem ich twórczej wyobraźni. Tematyką była podlaska wieś, motywy ludowe, etc. Inspiracją stały się fotografie z konkursu Podlasie w Obiektywie im Wiktora Wołkowa organizowanego przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce od 10 lat. Na niewielkich matrycach powstawały dzieła sztuki – najpierw naszkicowane ołówkiem, a potem wyryte.
Stworzone obrazki zostały pociągnięte farbą drukarską rozprowadzaną specjalnym wałkiem, a następnie odbite na kartce papieru. Był to moment wielkiego poruszenia i emocji – każdy chciał wiedzieć jaki będzie ostateczny efekt żmudnej pracy nad matrycą. To także chwila radości i zabawy, kiedy łyżką można było przyciskać pomalowaną kartkę, aby obrazek mógł się na niej odbić.
Arcydzieła małych twórców prezentowały wiejskie domy, krajobrazy, motywy roślinne, otwarte okiennice, etc. Będą one cenną pamiątką po interesujących warsztatach w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.


Beata Aleksiejuk,

fot. Agnieszka i Tomasz Tichoniuk