ZAWIADOMIENIE o wynikach przetargu

Zawiadamia się, że w wyniku przetargu nieograniczonego na "Wykonanie wymiany pokrycia stropodachu i inne prace remontowe"  w ramach projektu "Modernizacja dachu i galerii Muzeum i ośrodka kultury białoruskiej w Hajnówce" ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

wybrano następującą ofertę:

firma Ultima, ul. Górna 82, 17-200 Hajnówka

Oferta spełnia wymogi zamawiającego.

Więcej ofert nie wpłynęło.