0095 mini23 marca gościliśmy w Hajnówce Bronisława Komorowskiego.

 

O godzinie 13:00 Bronkobus zaparkował przed Urzędem Miasta, gdzie Prezydenta powitały władze samorządowe, pracownicy PKP i mieszkańcy miasta. Spotkanie z Prezydentem odbyło się w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej.

Podczas spotkania Prezydent życzył wszystkim, aby zgoda budowała poczucie biezpieczeństwa również dla mozaiki kulturowej i religijnej, by dawała poczucie szacunku okazywanego sobie wzajemnie i byśmy wygrali te wybory w imię zgody i współpracy.

Na pamiątkę spotkania z hajnowianami Prezydent otrzymał obraz hajnowskiej artystki – Joanny Kiersnowskiej, przedstawiający piękny wielobarwny dąb i miniaturową, metalową kolejkę.

Godzinę później "bronkobus" wyruszył do Białowieży. Następnego dnia Bronisław Komorowski spotkał się również mieszkańcami Siemiatycz.

Emilia Rynkowska

fot. Agnieszka Tichoniuk