0074 mini20 marca 2014 w Zespole Szkół w Białowieży odbył się Wieczorek Białoruski. Jest to pierwszy z cyklu spotkań, którego organizatorem był Białowieski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży.


Na początku wystąpiły dzieci i młodzież uczące się języka białoruskiego, przygotowały wiersze białoruskich poetów. Zaś później, zaproszony na Wieczorek Białoruski Dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce Tomasz Tichoniuk zaprezentował historię powstania oraz działalność instytucji. Na zakończenie wszyscy skosztowali regionalne białoruskie danie.
Wieczorek Białoruski w Białowieży był owocnym spotkaniem, o czym świadczy list przysłany kilka dni później na adres Stowarzyszenia Muzeum. Pani Helena Dulko-Tomalak z Białowieży bardzo serdecznie wypowiadała się na temat spotkania oraz działalności Muzeum. Serdecznie dziękujemy za kartki oraz piękne wiersze, które niżej publikujemy.

 


Agnieszka Tichoniuk