0061_mini26 kwietnia 2013 r. odbyła się premiera spektaklu „Nie paszancawała” Sokrata Janowicza.

 

 

 

Не пашанцавала” „Nie powiodło się” to komedia w trzech aktach. Rzecz o złodziejach mienia z perypetiami miłosnymi, które w tym spektaklu zostały wyciągnięte na pierwszy plan. Dzieło napisane przez Sokrata Janowicza, wydane w 1978 r. Sokrat Janowicz – białoruski prozaik, publicysta, działacz społeczny zmarł 17 lutego b.r., nie doczekał premiery spektaklu. Miał być jej honorowym gościem.

Pracę nad spektaklem trwały od poprzedniego roku. Opiekunką grupy teatralnej działającej przy Muzeum Białoruskim w Hajnówce jest Joanna Stelmaszuk- Troc, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

W spektaklu wystąpiła bardzo zdolna grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego z DNJB w Hajnówce: Magda Gawryluk, Ada Prusinowicz, Michalina Gierasimiuk, Mateusz Czurak, Piotr Opolski. Oprawę muzyczną zapewnił grający na żywo na akordeonie Grzegorz Drużba.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

A.Tichoniuk

fot. A.Tichoniuk, M. Troc