Działająca przy Muzeum pracownia technik plastycznych ogłasza wrześniowy nabór na zajęcia. Spotkanie w sobotę 8.09.2012 o godz. 10.00 w sali 29 Muzeum i Ośrodka Kultury BIałoruskiej w Hajnówce.

 

Na zajęciach będzie można nauczyć się podstaw i tajników warsztatu plastycznego technik malarskich, rysunkowych oraz grafiki. Zajęcia prowadzi instruktor Daniel Gromacki. Pod koniec roku w Muzeum odbędzie się wystawa prac powstałych na zajęciach.

Zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadania pn. "Przygraniczny Alians Etniczny"

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Więcej o pracowni.....

 

12.08.30_pracownia