0044_mini28 sierpnia 2012 roku odbył się czwarty w tym roku Białoruski Festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce odwiedziło Gminę Dubicze Cerkiewne i wieś Werstok.

 

Ta dawna wieś osoczników Puszczy Białowieskiej, wymieniana już w XVI wieku, miała swoje podwójne święto. Po świątecznej Liturgii w cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy wszyscy razem w „krestnym chodzie” przeszli nową asfaltową drogą do krzyży usytuowanych na końcu wioski, które również wymieniono na nowe. Po uroczystym otwarciu drogi przez Wójta Gminy Leona Małaszewskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk Jerzego Andrzejuka, duchowni dokonali ekumenicznego wyświęcenia drogi i krzyży.

 

Zaś później przy remizie strażackiej na odbyła się część artystyczna świątecznego dnia. Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze CEGIEŁKI z Lewkowa, STRUMOK z Dubicz Cerkiewnych, oraz instrumentalne HAY z Białegostoku, NARWA z Narwi oraz ART. PRONAR z Narwi. Festyn prowadziły konferansjerki Paulina Pawluczuk oraz Mariola German. Pod muzealnym namiotem można było zapoznać się z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym. Mieszkańcy mieli też okazję obejrzeć wystawę fotografii „Dubicka historia na płocie pisana”.

Festyn w Werstoku zorganizowany został przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.

 

Festyny zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Agnieszka Tichoniuk

fot. Lucyna Dawidziuk-Brunco,

AgnieszkaTichoniuk