0055_mini18 listopada 2012 w Muzeum Białoruskim w Hajnówce młodzież szkolna ucząca się języka białoruskiego spotkała się by zaprezentować swe umiejętności wokalne, gawędziarskie, recytatorskie oraz taneczne. Spotkania nie mają charakteru konkursu, a jedynie przeglądu, zaś głównym celem tego wydarzenia jest popularyzacja języka i kultury białoruskiej wśród najmłodszego pokolenia.

 

 

Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z występem pt. „Wiasiołka”. Grupę przygotowała Pani Ewa Oniszczuk. Po nich pierwszaki ze Szkoły Podstawowej Nr 6 wykonały białoruski narodowy taniec a czwartoklasiści inscenizację „Wosień”. Grupy przygotowały Panie Beata Kiendyś oraz Ludmiła Grygoruk. To nie był koniec tańców tego dnia. Gimnazjalistki z gimnazjum Nr 2 również pokazały swe umiejętności taneczne. Potem przyszedł czas na śpiew: Natalii Sakowicz oraz Dominiki Puc oraz Magdaleny Bereźniak ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dominika również przygotowała gawędę pt. „Pan i kazacznik” a dziewczynami kierowała Pani Maria Kruk. Po szkołach podstawowych wystąpiły jeszcze licealistki: Julita Wawreszuk, Magdalena Gawryluk oraz na zakończenie zespół wokalny „Zniczka” pod kierunkiem Bożeny Lewczuk.

 

Spotkania prowadził pomysłodawca tego wydarzenia: Jan Karczewski. Dyrektor Muzeum Białoruskiego Tomasz Tichoniuk podziękował Paniom – nauczycielkom języka białoruskiego za zaangażowanie w przygotowanie swych podopiecznych i wręczył upominki.

Przedsięwzięcie realizowane jest cyklicznie, odbyło się już po raz dziewiąty, organizatorami byli Muzeum Białoruskie oraz Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce.

Tekst/fot.: A.Tichoniuk

 

Zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadania „Przygraniczny Alians Etniczny”

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.