baner_podlasieMuzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce ogłasza 7. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "PODLASIE W OBIEKTYWIE". Zapraszamy wszystkich chętnych do fotografowania i zgłaszania się do konkursu. Termin nadsyłania prac do 30 lipca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

plakat

 

 

 

REGULAMIN 7. EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„PODLASIE W OBIEKTYWIE” 

1.     Postanowienia ogólne  

1) Organizatorem 7. edycji konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie” jest Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

2) Celem konkursu jest:

§ zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę,

§ wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,

§ pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych

§ promocja Podlasia w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

2.     Uczestnicy konkursu 

1) Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do wszystkich chętnych zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski.

2) Udział w konkursie może wziąć każdy. W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać w karcie uczestnictwa również dane rodzica lub opiekuna.

3) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce  oraz  członkowie  Komisji konkursowej.

3.     Zasady udziału 

1) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie.

2) Interpretacja tematyki konkursu „PODLASIE w OBIEKTYWIE” stwarza pole do popisu fotografującego. Nie narzucamy żadnych kategorii.

3) Zalecany przez Organizatora format fotografii to A3 (30 x 42 cm). Minimalna wielkość przesłanych na konkurs zdjęć to format A4 (21 x 28 cm). Technika wykonania fotografii jest dowolna.

4) Fotografie dostarczyć należy również w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD dołączonej do zdjęć.

5) Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres, formułka: „7. edycja konkursu fotograficznego PODLASIE W OBIEKTYWIE 2011”, oraz miejsce wykonania zdjęcia.

6) Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptację.

7) Fotografie bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa w konkursie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii przesłanych na konkurs w publikacjach związanych z konkursem, na stronie internetowej Organizatora oraz w innych celach promocyjnych.

9) Zdjęcia oraz nośniki CD/DVD ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.

4. Miejsce i termin składania prac 

Fotografie, płytę CD oraz kartę zgłoszenia, znajdującą się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podlasie w obiektywie” należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka w terminie do 30 lipca 2011 r.

5. Jury

Przesłane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

6. Nagrody i wyróżnienia 

1) Przewiduje się przyznanie następujących nagród: I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnień.

2) Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania, pierwszych nagród i wyróżnień.

7. Rozstrzygnięcie konkursu 

1) Konkurs zostanie rozstrzygnięty po dniu wygaśnięcia, czyli po 30 lipca 2011 w terminie dogodnym organizatorowi. Termin składania prac konkursowych może jednak zostać przedłużony przez Organizatora.

2) Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

3) O terminie oraz o rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą emaliową bądź telefonicznie.

8. Postanowienia końcowe 

1)  Organizator zastrzega, iż przesłane na konkurs fotografie nie będą zwracane.

2) Organizator zastrzega sobie również prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia a także odwołania Konkursu, w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia źle zabezpieczonych prac.

4) Regulamin i karty zgłoszeń odebrać można w siedzibie Organizatora oraz pobrać ze strony: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl lub www.hajnowka.pl .

5) Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (85) 682 30 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Organizator: 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Ul. 3 Maja 42

17-200 Hajnówka

tel.: (85) 682 30 16, (85) 682 28 89

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/ 


 


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadania pn.

„Przygraniczny Alians Etniczny”.

 

logo_hajnowka logo_60_lat wrota_ podlasia

 


PLIKI DO POBRANIA:

Kara zgłoszenia

plakat