11.05.24_miniDnia 19.05.2011 Hajnówka gościła sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych . Jest to stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami związanymi z zachowaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

 

 

Prezydium Komisji:

Marek Ast (PiS) – przewodniczący

Kazimierz Kutz (PO) – zastępca przewodniczącego

Miron Sycz (PO) – zastępca przewodniczącego

Ryszard Galla (poseł niezrzeszony) – zastępca przewodniczącego

Eugeniusz Czykwin (Lewica, SLD) – zastępca przewodniczącego

 

Najpierw odbyło się oficjalne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Starosta Hajnowski- Włodzimierz Pietroczuk, Wojewoda Podlaski- Maciej Żywno  oraz Pełnomocnik Wojewody - Maciej Tefalski oraz przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych zamieszkujących województwo podlaskie: Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Stowarzyszenie Ruś, Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,  Związek Ukraińców Podlasia, Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne, Związek Białoruski, , Naczelna Rada Staroobrzędowców a także Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją i problemami mniejszości narodowych i etnicznych. Następnie goście odwiedzili Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Sobór Św. Trójcy a także Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Agnieszka Tichoniuk

Fot. Tomasz Onikijuk