0018_mini28 sierpnia 2011 roku Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce znów zawitało do małej miejscowości na Białostocczyźnie, gdzie też żyją ludzie. W Wojnówce w gminie Dubicze Cerkiewne odbył się Białoruski Festyn, trzeci już - z cieszącego się popularnością - cyklu pod nazwą „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”.


Wojnówka należała do możnego rodu litewskiego Wojnów. Wieś wymieniana jest już w 1631  roku jako własność Piotra Wojny, starosty Wołkowskiego. W XVII wieku przeszły na  własność Sapiehów, w XVIII Matuszewiczów z Rasnej koło Wysokiego Litewskiego. W XIX wieku w jej posiadanie weszli Wołyńcewicze i w ich rękach majątek pozostał do II Wojny Światowej. Piękny XVIII-wieczny dwór modrzewiowy rozebrali Sowieci po zajęciu tych terenów we wrześniu 1939 r. z uzyskanego w ten sposób materiału wzniesiono, budynek urzędowy w Kleszczelach w którym siedzibę miała później Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska".

Dziś w Wojnówce pozostają drewniane domy, we wsi mieszka około 60 osób, głównie emerytów i rencistów. Wojnówka leży w Puszczy Białowieskiej, przy granicy z Białorusią. Festyn, który przypadł na Święto Uspiennia był pretekstem do spotkania rodzin, które już dawno wyjechały ze wsi. Było to zatem podwójne święto- cerkiewne i rodzinne zarazem.

Wojnówkę odwiedzili goście m.in. poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz, oraz  poseł na Sejm RP Eugeniusz Czykwin.

Tradycyjnie na festynie królowała białoruska muzyka. Wystąpiły zespoły: NARVA z Narwi- folk/rockowy zespół o oryginalnych aranżacjach ludowych piosenek, RUCZAJOK z Białowieży, młody STRUMOK z Dubicz Cerkiewnych, PROGRES z Hajnówki a na zakończenie niezawodny ART. PRONAR z  Narwi, który rozkołysał publiczność, która  nie dała mu szybko zejść ze sceny. Tańcom nie było końca....

Z humorystycznym  skeczem w języku białoruskim wystąpiły także Barbara Niedzielska oraz Małgorzata Iwaniuk uczennice liceum białoruskiego w Hajnówce, które aktywnie uczestniczyły również w Grupie Teatralnej „Sieweńka” działającej przy Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w  Hajnówce.

Na festynie nie zabrakło też stoiska Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej z aktualną a niekiedy antykwaryczną literaturą białoruską, muzyką oraz wyrobami rękodzieła ludowego, takimi jak garnki, makatki, obrusy, drewniane łyżki. Swoje prace – akwarele oraz biżuterię z białoruskimi motywami prezentowała też Bogusława Czarkowska, artystka z Supraśla.

Festyn prowadził Jan Karczewski – Wiceprezes Stowarzyszenia.

Partnerem przy organizacji festynu byli: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dubiczach Cerkiewnych.

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agnieszka Tichoniuk

Fot. Bogusława Czarkowska