0019_miniPrezentacja spuścizny kulturowej regionu Puszczy Białowieskiej, koncerty białoruskich zespołów z Podlasia, zwiedzanie izby regionalnej, a także kramiki z literaturą i rękodziełem ludowym - to wszystko czekało odwiedzających białoruski festyn w Klejnikach.

4 września 2011 r. w Klejnikach w gminie Czyże zrealizowany został wspólny projekt Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz GOK-u w Czyżach i Urzędu Gminy w Czyżach. Na boisku przy nieczynnej już szkole miał miejsce kolejny białoruski festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” oraz działanie pod hasłem. „Dwa sołectwa - jedna wieś”.

Klejniki założone zostały w poł. XVI w. przez chłopów królewskich, podlegających starostwu bielskiemu. Dawna nazwa wsi Zygmuntowo  pochodziła od króla Zygmunta Augusta. Klejniki leżą przy starym trakcie królewskim z Podlasia na Litwę. Jest to największa wieś gminy Czyże, z licznymi zabytkami. Znajduje się tu prawosławna cerkiew cmentarna p.w. Przemienienia Pańskiego z l. 1865-70, kaplica prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z 1870 r. i cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego wybudowana w l. 1974-1988 z kamiennym ogrodzeniem z k. XIX w. oraz rzadka w tym regionie kapliczka słupowa z l. 20 XX w.

Tradycyjnie na festynie nie zabrakło białoruskiej muzyki. Wystąpiły zespoły: RUCZAJOK  z Białowieży, PROGRES i SERWER z Hajnówki, KALINKA z Białegostoku, NARWA i ART. PRONAR z Narwi oraz Zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże: CZYŻOWIANIE z Czyż, ZBUCZANKI ze Zbucza, LEŚNA GAWĘDA działająca przy Zespole Szkół w Czyżach.

Ponadto w trakcie festynu obejrzeć było można grupę ASG „TUR” z Bielska Podlaskiego z pokazem broni, zwiedzić izbę regionalną a dla najmłodszych przygotowana była rozrywka w postaci trampoliny i dmuchanej skoczni.

Na festynie nie zabrakło też stoiska Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej z aktualną a niekiedy antykwaryczną literaturą białoruską, muzyką oraz wyrobami rękodzieła ludowego, jak garnki, makatki, obrusy, drewniane łyżki. Swoje prace – akwarele oraz biżuterię z białoruskimi motywami prezentowała też Bogusława Czarkowska, artystka z Supraśla.

Festyn prowadziły konferansjerki Paulina Pawluczuk oraz Mariola German.

Festyn zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agnieszka Tichoniuk

Fot. Bogusława Czarkowska