Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 500 m² przy ul. 3 Maja 42 w Hajnówce, działka  nr 1499/15

 

Warunkiem uczestnictwa jest:


  1. Złożenie pisemnej oferty z opisem i rodzajem proponowanej działalności;
  2. Oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z przedmiotem konkursu;
  3. Podanie oferowanej stawki czynszu za 1 m² netto;

Wywoławcza stawka czynszu – 15,00 zł netto za 1m², nie zawiera opłat eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz opłat publicznoprawnych (podatek od nieruchomości).

Obiekt przeznaczony jest pod działalność handlowo – usługową .

Obiekt wyposażony jest w instalację przeciwpożarową, przeciwwłamaniową, Internet, telefon.

Oferent powinien wnieść wadium w wysokości 750,00 zł na konto Stowarzyszenia przed datą przetargu:

 

PKO BP I Oddziała regionalny Białystok/ Oddział w Hajnówce

05 1020 1332 0000 1502 0185 3142


W przypadku wybrania oferty z oferentem podpisana zostanie umowa, w której zostaną określone szczegóły korzystania z pomieszczeń oraz rozliczeń między podmiotami, a kwota wadium zostanie wliczona w poczet czynszu. Uchylenie  się od podpisania umowy najmu spowoduje utratę wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie siedziby Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce ul. 3 Maja 42 w terminie do 31 października 2011 do godz.10.00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia lub telefonicznie pod nr telefonu 85 6823016 lub 85 6822889 w dni robocze w godz.9.00 – 15.00

 

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji z oferentami oraz możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

LOKAL DO WYNAJĘCIA!

500 m2 powierzchni w Centrum Miasta (budynek byłego UNI-BUD-u)

ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka

Info: tel. 85 682 28 89