0226_mini"Wiera" w języku białoruskim ma dwa znaczenia - imię żeńskie i przekonanie o czymś, wiarę. Taki też ma tytuł wystawa malarstwa Mirosława Zdrajkowskiego, której wernisaż odbył się 7.10.2011  w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.


Wiera to postać realna - babcia Wiera - symbol wiary przodków, którą w obecnych czasach straciliśmy. Straciliśmy szacunek i powagę do piękna architektury, ziemi i mowy, z której wyrośli nasi ojcowie, dziadkowie - podkreśla autor wystawy. Autor powiela portret babci –kobiety w chustce- rozkłada temat na części składowe, podstawowe kolory drukarskie CMYK. Każdy portret wyraża inny sens, ma inny przekaz. Cyjan, czyli niebieska Wiera to WIARA, Magenta, czyli purpurowa (połączenie niebieskiego i czerwonego) – to DZIECI,  Yellow czyli żółta to - ZIEMIA, zaś Black - czarna to u artysty niedopowiedziane „…” – dające odbiorcy możliwość wejrzenia w głąb siebie i odpowiedzi na pytanie co jest dla każdego najważniejsze.
Na wystawie znalazły się oprócz tytułowych obrazów Wiery – Wiary widoki wsi na której artysta się wychował, do której lubi powracać, do której czuje szacunek i przywiązanie. Znajdziemy tu obraz stodoły, przekrytej strzechą, drewniane płoty, drabinę opartą o ścianę stodoły, fragment drzwi drewnianych. Są tu też portrety osób ważnych dla artysty- rodziców tytułowej Wiery, od których jego historia się zaczyna i portrety jego małych dzieci, na których ma nadzieję historia się nie skończy.

 


Mirosław Zdrajkowski urodził się w Bielsku Podlaskim, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na Białorusi. To autor wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, ilustrator okładek do książek i płyt CD. Wszelkie jego poczynania artystyczne zdradzają przywiązanie do tradycji białoruskich, do języka, do kultury ludowej. Dlatego podczas wernisażu Mirosław Zdrajkowski, jak też jego żona i dzieci wystąpiły w tradycyjnych strojach ludowych białoruskiej mniejszości narodowej. Wernisażowi towarzyszył występ gościnny zespołu Żemerwa ze Studziwód, oraz piosenek jego syna- przedszkolaka wykonywane w języku białoruskim.

Wystawa zrealizowana została dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji projektu pn. „Białoruski Alfabet Sztuki”. Jest to szerszy projekt Muzeum realizowany w roku 2011. Celem projektu jest
organizowanie wystaw artystom, wydawanie katalogów, które wpinane będą do specjalnie wydanego na ten cel segregatora zatytułowanego „Słownik Białoruskich Artystów”. Po wystawach Muzeum będą pozostawały w Muzeum dzieła sztuki, które w miarę upływu czasu stworzą Stałą Galerię
Sztuki Współczesnej. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej ma na celu nie tylko zachowywanie dziedzictwa kulturowego i tradycji związanych z kulturą ludową, ale także stawia sobie za cel wspieranie i promocję kultury współczesnej, także poprzez sztukę.


Wystawę Mirosława Zdrajkowskiego można oglądać do końca listopada w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
 

Agnieszka Tichoniuk

Fot. Tomasz Onikijuk