0029_mini20 listopada 2011 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej odbyły się prezentacje w języku białoruskim uczniów szkół hajnowskich. Była to już ósma edycja przedsięwzięcia organizowanego wspólnie przez wspomniane muzeum białoruskie oraz Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce.

 

Głównym celem imprezy jest popularyzacja języka i kultury białoruskiej wśród najmłodszego pokolenia oraz zaprezentowanie na forum miasta niezwykle bogatego i barwnego programu artystycznego przygotowywanego w szkołach przez uczniów przy ogromnym zaangażowaniu ich nauczycieli białorutenistów. Organizatorzy każdego roku starają się wprowadzić coś nowego, chociaż prezentacje niezmiennie od lat cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem ze strony uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W tegorocznym, niezwykle różnorodnym programie po raz pierwszy wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1. Przedszkolaki zaprezentowały piosenki oraz krótkie inscenizacje w języku białoruskim literackim i gwarowym. Ich starsi koledzy ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceum bawili, wzruszali oraz zachwycali publiczność inscenizacjami wesela, wieczorków, skeczami, występami muzycznymi. Mocnym zwieńczeniem „mastackich sustrecz” był koncert zespołu KRÓLIK NA UWIĘZI. Laureaci Nagrody Publiczności tegorocznego Rockowiska Hajnówka znakomicie odnaleźli się we „wschodnich klimatach”.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Hajnówka

Poczęstunek uczestników ufundowała Piekarnia Podolszyńscy

Jan Karczewski

Fot. Bogusława Czarkowska, Agnieszka Tichoniuk