mini 24 listopada w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Cyrylicą pisane’’. Tematem poruszanym była „Pomiara włóczna na Podlasiu”, który przybliżyła pani Joanna Sapieżyńska, historyk ,nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, współpracownik Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.

Pani Sapieżyńska jest autorką licznych opracowań o tematyce regionalnej, które drukowane były między innymi w Białoruskich Zeszytach Historycznych. Pomiara Włóczna była to reforma rolna przeprowadzona w drugiej połowie XVI wieku i na początku XVII. Charakterystycznymi cechami tej reformy była komasacja gruntów, zastąpienie świadczeń pobieranych od chłopów czynszem oraz wprowadzenie trójpolówki. Reforma rozpoczęta przez Zygmunta i Bonę , kontynuowana przez Zygmunta Augusta polegała w głównej mierze na wprowadzeniu nowej organizacji w układzie przestrzennym.

 

Pani Joanna w sposób ciekawy i przystępny opowiedziała o zmianach, które niosła za sobą ta reforma, dodatkowo wykład wzbogacił pokaz slajdów przygotowany przez autorkę. Tematy, którymi zajmowała się p. Joanna Sapieżyńska to:

-Choroby nękające społeczeństwo Podlasia w XVIII wieku (na podstawie księgi cudów przed ikoną Matki Bożej Korneńskiej)

-Stary Kornin jako ośrodek pątniczy i sanktuarium Matki Bożej. Historia powstania sanktuarium

-Parafia w Starym Korninie w XVI-XVIII wieku

-Epidemie w XVIII wieku

 

Następne spotkanie z cyklu ,,Cyrylicą pisane’’ odbędzie się 8 grudnia o godz.17.00 w sali konferencyjno-kinowej Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Gościem będzie Doroteusz Fionik a temat spotkania to ,,Wsie bielskiego leśnictwa w czasach Branickich’’. Będzie również pokaz filmu ,,Majowa rosa w Berezowi i Mochnatym roku Bożoho 2011’’.

 

Serdecznie zapraszamy.

01

 

02

 

Angelina Masalska