10.12.05_mini5 grudnia 2010 r. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce gościł  profesjonalnych aktorów z Białorusi. Grodzieński Teatr Dramatyczny wystąpił w białoruskiej komedii Uładzimira Rudawa „Komedia o nieszczęśliwym chłopie, jego żonie Małance, Żydzie Dawidzie i czarcie, który stracił sens istnienia”- КАМЕДЫЯ ПРА НЕШЧАСЛІВАГА СЕЛЯНІНА, ЯГО ЖОНКУ МАЛАНКУ, ЖЫДА ДАВІДА І ЧОРТА, ЯКІ СТРАЦІЎ СЭНС ІСНАВАННЯ”.

 

 


Spektakl w komediowy sposób pokazał pewne uniwersalne, egzystencjalne kwestie, o których każdy człowiek, bez względu na pochodzenie  pamięta. Myślę, że spektakl skłonił każdego do refleksji nad swoimi przywarami.

Chrapkę na estetyczne doznania niedzielnego popołudnia miała spora rzesza hajnowskiej publiczności. Dwie godziny białoruskiej komedii -w rewelacyjnym wykonaniu –oglądało się jednym tchem, aktorzy umiejętni nawiązywali „bliski” kontakt z publicznością. Atmosfera iście teatralna, śpiewy, śmiechy, a na koniec gromkie brawa. Miejmy nadzieję, że teatr ten odwiedził nas nie po raz ostatni.

Spektakl teatralny zorganizowała Fundacja Muzyka Cerkiewna oraz Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Spektakl odbył się w ramach projektu „I TUT ŻYWUĆ LUDZI” zrealizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.