Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

Spotkanie z cyklu „Cyrylicą pisane” z Michałem Androsiukiem

Czwartek, 14. marzec 2019, 17:00
Odsłon : 188

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na spotkanie z cyklu „Cyrylicą pisane” z Michałem Androsiukiem. Będzie to pierwsza prezentacja jego najnowszej książki „Pełnia”. Spotkanie poprowadzi Mikołaj Wawrzeniuk.

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2019 r. o g. 17.00 w Hajnówce w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka

MICHAŁ ANDROSIUK- Urodził się w 1959 roku w Hajnówce; nauczyciel, kamieniarz, dziennikarz radiowy, publicysta, pisarz piszący w jęz. polskim i białoruskim. Wychował się we wsi nieopodal granicy z Białorusią i w książkach snuje opowieść o tym magicznym miejscu przy granicy, którą żołnierze wyznaczyli między domem a stodołą Iwaniuka, który odtąd żyć będzie w Sowieckim Sojuzie, a po siano będzie chodził do Polski. W języku białoruskim wydał trzy tomy opowiadań: „Miascowaja grawitacja”, „Bieły koń” (2006), „Firma”. Wydany w 2010 roku „Wagon drugiej klasy” był debiutem powieściowym i pierwszą książką napisaną po polsku. W 2011 roku został wydany „Biały koń” w przekładzie Marcina Rębacza, za którą otrzymał Nagrodę literacką „za magiczną przypowieść o Miasteczku, dzięki której mieszkańcy Podlasia zyskują imię i pamięć”.

Eugeniusz Wapa: „W końcu się doczekaliśmy. Po długiej przerwie czytelnicy książek Michała Androsiuka mają przed sobą niewiarygodnie tajemniczą "Pełnię". To literatura bezgranicznie wykraczająca poza czas i przestrzeń. Jej obrazy i słowa kiełkowały przez stulecia w magicznym świecie Puszczy Białowieskiej , aby teraz wznieść się poza granice życia i śmierci. Czytając tą książkę możemy w jednej chwili znajdować się w kilku wymiarach, ale bez potrzeby stawiania dodatkowych pytań o świat widzialny i niewidzialny. Otwiera się przed nami "Pełnia" talentu prozatorskiego Michała Androsiuka.”ębi Imperium, roli różnych państwowych, cerkiewnych i społecznych instytucji w tym procesie, przejawom miłosierdzia i zaangażowaniu ze strony osób i organizacji, wydarzeniom z życia bieżeńców w różnych guberniach Rosji i powrotom ich do ojczyzny.

 

Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane” realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

***********************

Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на сустрэчу з цыклю »Кірыліцай пісанае« з Міхалам Андрасюком, аўтарам кніжкіПоўня”.

Спатканне павядзе Мікола Ваўранюк.

14.03.2019, г. 17:00, Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы

Міхал Андрасюк нарадзіўся ў 1959 у Гайнаўцы на Падляшшы. Дзяцінства правёў у вёсцы Войнаўка ў Дубіцкай гміне. Скончыў беларускі ліцэй у Гайнаўцы (1978), працаваў настаўнікам і каменячосам, журналістам беластоцкай рэдакцыі Радыё Рацыя. Дэбютаваў у беластоцкай «Ніве» (1979) вершамі. Піша па-беларуску і па-польску. Аўтар кніг прозы «Фірма» (Беласток, 2000), «Мясцовая гравітацыя» (Беласток, 2004), «Белы конь» (Беласток, 2006), «Вуліца Добрай Надзеі» (Менск, 2010), «Wagondrugiejklasy» (Беласток, 2010), «Krzyżyk» (2015).

Яўген Вапа: Урэшце дачакаліся. Пасля доўгага зацішша перад чытачамі неверагодна таямнічая "Поўня" Міхала Андрасюка. Літаратура бязмежная ў сваёй лёсавызначальнасці часу і прасторы. Сваімі вобразамі і словамі выспявала стагоддзямі ў магічным свеце Белавежскай пушчы і ўзляцела звыш межаў жыцця і смерці. Чытаўшы гэтую кнігу мы можам на хвіліну адчуваць сябе ў некалькіх вымярэннях, але без патрэбы ставіць лішнія пытанні наконт свету бачанага і небачанага. "Поўня" празаічнага таленту Міхала Андрасюка раскрываецца перад намі.

 

19.03.12 androsiuk

Wróć

JEvents v2.2.8   Copyright © 2006-2012